Заповеди

Заповед № РД-01-173 от 18.03.2021 г. на Министерство на здравеопазването

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на…

Заповед № РД-01-57 от 15.03.2021 г. на РЗИ - Ловеч

На основание чл.63 във връзка с ал.4 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, с цел защита и опазване живота и здравето на българските граждани в област Ловеч, във връзка с увеличената заболяемост от COVID-19 в областта и достигане на 315/100хил.души население за последните две седмици.

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Заповед на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. С пълния текст на заповедта може да се запознаете като изтеглите прикачения файл.

Заповед № РД-01-204 от 13.11.2020 г. на РЗИ - Ловеч

Считано от 16.11.2020 г., със своя Заповед РД-01-204/13.11.2020 г. РЗИ гр. Ловеч определя: часови диапазон за посещение при личен лекар (ОПЛ) на лица с респираторни заболявания и съмнение за COVID-19 от 08.00 до 10.00 ч. за работещите преди обед ОПЛ и от 13.00 до 14.30 ч. за работещите след обед…

Заповед № РД-01-186 от 27.10.2020 г. на РЗИ - Ловеч

В прикачения файл може да се запознаете със Заповед РД-01-186/27.10.2020 г. от директора на РЗИ-гр. Ловеч, с която се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, които влизат в сила считано от 28.10.2020 г. до 15.11.2020 г. включително.

Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Заповед на министърът на здравеопазването, с която допуска посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки: а) разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях…

Заповед № РД-01-248 от 01.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Заповед за създадаване на необходимата организация за посещения на гражданите във всички национални паркове, природни паркове, планини и други обособени места с паркова среда извън населените места на територията на общините, без да се използва градски транспорт, лифтове и посещения на хижи и туристически обекти. Заповедта е следствие от среща, проведена…

Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Заповед на министъра на здравеопазването, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. В заповедта се посочва „Всички лица, които се намират на открити обществени места ( в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички…

Заповед № РД-01-239 от 26.04.2020 г. на Министерство на здравеопазването

Със своя заповед министърът на здравеопазването разрешава посещенията на градски паркове и градини на следните лица: - деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ч. всеки ден; - собственици на кучета, но…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top