Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню
Заповед № 1149 от 17.07.2024…

Заповед № 1149 от 17.07.2024 г. във връзка с провеждането на фолклорен фестивал „Врабево в ритми“ и св. Панталеймон - 2024

ЗАПОВЕД № 1149 от 17.07.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.9, ал.1 от Наредба №2, за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян и във връзка чл.8 от същата наредба с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на…

Заповед за ползването на питейна…

Заповед за ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС, балкони и др

З А П О В Е Д № 1143 от 15.07.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във вр. с §2, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи…

Заповед за работни групи и…

Заповед за работни групи и маршрути за предаване на бюлетини и изборни книжа и материали на СИК за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и избори за народни представители на 09 юни 2024 г

ЗАПОВЕД № 823 от 23.05.2024 г.    На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18, ал.1 от Изборния кодекс и Указ № 100 от 09 април 2024 г., /обн. в ДВ бр. 32 от 09 април 2024 г./ на Президента на Република България…

Заповед за забрана на движението…

Заповед за забрана на движението на ППС, във връзка с предстоящите балове

ЗАПОВЕД № 760 от 15.05.2024 г. Троян На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Наредба №2 - за организацията и безопасността на движението на територията на Община Троян, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и Наредба №1…

Заповед за заличаване адресната регистрация…

Заповед за заличаване адресната регистрация по настоящ адрес на Мария Петрова Иванова

ЗАПОВЕД № 760 от 15.05.2024 г. Троян На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 13.05.2024 година на комисията,…

Заповед за извършване на проверка…

Заповед за извършване на проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

ЗАПОВЕД № 562 от 26.04.2024 г. Троян На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 16.04.2024 година на комисията,…

Заповед за заличаване адресната регистрация…

Заповед за заличаване адресната регистрация по настоящ адрес на Добромир Дочев Шойлеков

ЗАПОВЕД № 569 от 17.04.2024 г. Троян На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл. 99б ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, като взех предвид направените констатации в протокол от 16.04.2024 година на комисията,…

Заповед за забрана на къпането,…

Заповед за забрана на къпането, плуването, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с всякаква цел във всички не обезопасени и неохраняеми водни площи

З А П О В Е Д 512/04.04.2024 г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.4 от Наредбата за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи и чл.2, т.6 от Наредба №1 за опазване общественият ред на територията на Община - Троян с…

Заповед за проверка за спазване…

Заповед за проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация

З А П О В Е Д № 511 от 04.04.2024 г. На основание чл. 44, ал.1 т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 99б ал. 1 и ал. 2 от Закона за гражданската регистрация и във връзка с жалба  с вх. № Ж-РД-42/02.04.2024…

Заповед № 400 от 13.03.2024…

Заповед № 400 от 13.03.2024 г. за забрана на движение на ППС на 17 март 2024 г.

З А П О В Е Д № 400 от 13.03.2024 г.   На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП, Наредба №1 на Община - Троян и постигане оптимална организация на движението при провеждането на…

Заповед № 382 от 08.03.2024…

Заповед № 382 от 08.03.2024 г. на кмета на Община Троян

З А П О В Е Д На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.34 от Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на ЗДвП и постигане оптимална…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook