Срокове за внасяне на местни данъци и такси

Сроковете за внасяне на задълженията…

Сроковете за внасяне на задълженията местни данъци и такса битови отпадъци

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ПРИХОДИ” Уважаеми граждани, Сроковете за внасяне на задълженията  местни данъци и такса битови отпадъци са следните:   Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци се плащат на две равни вноски в следните срокове:  до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.…

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top