Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Център за обществена подкрепа - гр. Троян

1. Наименование на социалната услуга: Център за обществена подкрепа

2. Доставчик на социалната услуга: Община Троян, пл. Възраждане № 1,

Тел.: 0670/63096

електронна поща: postbox@troyan.bg

интернет адрес: www.troyan.bg

3. Адрес и контакти на социалната услуга:  гр. Троян, ул. „Г.С. Раковски“ 17

Ръководител: Мария Мировойска - Камачарова

Телефон: 0878539987

Социални работници: Мария Дикова, Галина Кънчева, Александрина Маринова

Телефон: 0878901348

Електронна поща: cop_troyan@abv.bg

4. Капацитет на социалната услуга - 30 места

5. Целева/и група/и:

Деца в риск от 0 до 18 г. и техните семейства; Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция; Семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки  и отношения; Бременни жени, за които има риск да изоставят децата си; Самотни родители; Социално-слаби семейства със затруднения при отглеждането и възпитанието на децата; Деца с девиантно поведение; Деца и родители преживели насилие; Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство - приемно или при роднини и близки; Кандидати за/или вече одобрени приемни семейства; Кандидати за/или вече одобрени осиновители; Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; Деца от общността за работа по превенция на рисково поведение.

  1. Дейности, които предоставя социалната услуга по чл. 15 от ЗСУ:
  • информиране и консултиране ;
  • застъпничество и посредничество;
  • общностна работа;
  • терапия;
  • обучение за придобиване на умения.

Център за обществена подкрепа извършва дейности, свързани с: превенция на изоставянето, оценка на родителския капацитет, превенция на рисковото поведение, психологическо консултиране при деца, жертва на насилие, психо-социално консултиране, подкрепа и консултиране на семейства в общността, подкрепа на родителите и детето в след осиновителния период, консултиране и подкрепа на дете и приемните му родители, подкрепа при реинтеграция, превенция на отпадането от училище, повишаване на родителския капацитет.

7. Ред за предоставяне на социалната услуга:

  • Заявление за ползване на социалната услуга се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на детето, когато детето е в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето.
  • Заявление за ползване на социалната услуга се подава до доставчика на услугата - Община Троян, при самозаявили се кандидат-потребители.

8. Такса за ползване на социалната услуга- за ползване на социалната услуга не се дължи такса.

9. Материална база – социалната услуга разполага с помещения за групова и индивидуална работа, приемна и два санитарни възела. Сградата, в която се помещава центърът, има осигурена достъпна архитектурна среда за хора с физически увреждания.

10. Специалисти, работещи в социалната услуга – социални работници,  психолози, шофьор.

 

Последна промяна: 11:38, 5 Март 2024
Разглеждания: 2190

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook