Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Център за обществена подкрепа - гр. Троян

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - ГР. ТРОЯН

 

Доставчик на социалната услуга:  „Хуманност и Дълголетие“ ООД гр. София

Телефони:  0877 116161, 0877 116169

Електронен адрес: www.dylgoletie.bg

Електронна поща: [email protected]

 

Адрес и контакти на социалната услуга: гр. Троян,.“Г. С. Раковски“ № 17

Управител: Мария Дикова

Телефон: 0877611652; 0889429254

Електронна поща: [email protected]

 

Капацитет на социалната услуга: 30 места

 

Целеви групи:  

 • Деца в риск от 0 до 18 г. и техните семейства;
 • Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
 • Семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки  и отношения;
 • Бременни жени, за които има риск да изоставят децата си;
 • Самотни родители;
 • Социално-слаби семейства със затруднения при отглеждането и възпитанието на децата;
 • Деца с девиантно поведение;
 • Деца и родители преживели насилие;
 • Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство - приемно или при  роднини и близки;
 • Кандидати за/или вече одобрени приемни семейства;
 • Кандидати за/или вече одобрени осиновители;
 • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Деца от общността за работа по превенция на рисково поведение.

 

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга:

Център за обществена подкрепа извършва дейности, свързани с:

 • Превенция на изоставянето;

 • Оценка на родителския капацитет;

 • Превенция на рисковото поведение;

 • Психологическо консултиране при деца, жертва на насилие;

 • Психо-социално консултиране;

 • Подкрепа и консултиране на семейства в общността;

 • Подкрепа на родителите и детето в следосиновителния период;

 • Консултиране и подкрепа на дете и приемните му родители;

 • Подкрепа при реинтеграция;

 • Групова работа;

 • Превенция на отпадането от училище;

 • Повишаване на родителския капацитет.

 

Ред за предоставяне на социалната услуга

Услугата се предоставя въз основа на:

 • Издадено направление от отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян

или

 • Подадена заявка до доставчика на услугата, в случай на самозаявили се клиенти.

След регистриране на направлението или заявката, се сключва договор за ползване на социални услуги.

 

Материална база

Социалната услуга разполага с помещения за групова и индивидуална работа, приемна и два санитарни възела. Сградата, в която се помещава центърът, има осигурена достъпна архитектурна среда за хора с физически увреждания.

 

Специалисти, работещи в социалната услуга

Дейността на центъра се осигурява от социален работник с управленски функции, социални работници и психолог.

 

Такса за ползване на социалната услуга

За ползването на услугата, не се заплаща такса.

 

Последна промяна: 11:20:03, 18 февруари 2021
Разглеждания: 331

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook