Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Лична помощ по закона за личната помощ

ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

 

Доставчик на социалната услуга: Община Троян

Телефон: 0670 63096; 070014721

Електронна поща: postbox@troyan.bg

Интернет адрес: www.troyan.bg

 

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя в домашна среда

Контакти на социалната услуга:

Адрес на офиса: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет.1

Телефон за връзка: 0670 63096; 070014721

 

Целеви групи:

  • Деца и пълнолетни лица с трайни увреждания с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
  • Деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.

 

Ред за предоставяне на социалната услуга

Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от Дирекция „Социално подпомагане“ – Троян, по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.

Човек с трайно увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава до кмета на общината заявление – декларация (по образец) лично, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител. Към заявлението-декларация се прилага издаденото от Дирекция „Социално подпомагане“ Троян направление с определения брой часове за лична помощ.

За предоставяне на лична помощ се сключва споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ – Община Троян.

 

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга

Личната помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен или социален характер, и за преодоляване на бариерите на функционалните ограничения.

 

Такса за ползване на социалната услуга

За ползване на услугата не се дължи такса.

Важно: Когато ползвател на лична помощ е дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие до 380 лв. от помощта да се превеждат по бюджета на общината от Агенцията за социално подпомагане (след определянето на асистента и сключването на трудовия договор), като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите.

Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава писмено съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт (след определянето на асистент и сключването на трудовия договор).

 

Специалисти, работещи в социалната услуга

Услугата асистентска подкрепа се предоставя от личен асистент. 

Последна промяна: 16:17, 19 Февруари 2021
Разглеждания: 1230

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook