Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Троян“

1. Наименование на социалната услуга

Интегрирани здравно-социални услуги по проект „Грижа в дома в община Троян“

2. Доставчик на социалната услуга – Община Троян, пл. Възраждане № 1

Телефон: 0670/63096

 електронна поща: postbox@troyan.bg

 интернет адрес: www.troyan.bg

3. Адрес на предоставяне на социалната услуга: по домовете на потребителите и в специализирана среда.

4. Контакти на социалната услуга:

адрес на офиса: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет.1, стая 103

телефон за връзка: 070014721, 0876 452 241

Координатор грижа за възрастни хора: Йоана Николова

5. Капацитет на социалната услуга: 206 лица

6. Целеви групи: възрастни в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания

7. Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга:

7.1. Здравни услуги:

7.1.1. медицинско наблюдение на здравословното състояние, следене на витални показатели, манипулации, превръзки на рани, вземане на кръвни проби, съдействие при изписване и закупуване на лекарства, контрол при приема на назначената от лекар терапия. Наблюдение от лекар

7.1.2. Медицинска рехабилитация, назначена от физиотерапевт.

7.1.3. Психологическа подкрепа.

7.2. Социални услуги: поддържане на лична хигиена и хигиена в жилището на потребителя, пазаруване, съдействие при приготвяне на храна и оказване на помощ при хранене, придружаване при разходка, пренасяне на дърва и палене на печки (в зимния сезон), извършване на административни услуги, оказване на помощ на медицинския специалист при обслужване на потребителя.  

8. Ред за предоставяне на социалната услуга

Кандидат-потребителите заявяват в деловодството на община Троян желанието си да ползват услуга/и от предлагания пакет интегрирани здравно-социални услуги. Комисия назначена със заповед на Кмета на общината извършва оценка на потребностите и класира по точки в низходящ ред кандидатите. Включването в услугата става поетапно, съобразно оценката на потребности до 4 часа на ден за всички предоставяни услуги. При заявено ползване само на курс от процедури за медицинска рехабилитация, включването става веднага, след съгласуване с физиотерапевта. 

9. Необходими документи при приемане в социалната услуга.

Заявление за ползване на интегрирани здравно-социални услуги (образец) с приложени:

ТЕЛК, епикриза/и или други медицински документи;

Декларация за съгласие за обработване на лични данни;

Формуляр за индивидуална оценка на потребностите;

Карта за участие.

10. Такса за ползване на социалната услуга: към момента за ползване на услугата не се дължи такса.

11. Специалисти, работещи в социалната услуга: лекар терапевт, лекар физиотерапевт, рехабилитатор, лекар хирург, лекар за консултиране/специалист обща медицина/, психолог, медицински сестри, домашни санитари, координатор грижа за възрастни, социален работник и шофьор подпомагащ мобилната работа. Здравните специалисти и специалистите по социални дейности са преминали обучение за предоставяне на услуги по грижа в дома. 

Последна промяна: 10:32, 5 Март 2024
Разглеждания: 112

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook