Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Домашен социален патронаж

1.  Наименование на услугата: Домашен социален патронаж

2.  Доставчик на социалната услуга: 

Община Троян, пл. Възраждане № 1,

Тел.: 0670/63096

електронна поща: postbox@troyan.bg

интернет адрес: www.troyan.bg

3.  Адрес и контакти на услугата: с. Добродан, ул. ”Кирил и Методий” № 1

Управител: Цветанка Иванова: 0887 831 948

Счетоводител: Валентина Георгиева – тел. 0670/63096

4.  Капацитет на услугата: 260 потребители

5.  Целева/и група/и

  • Лица в пенсионна възраст;
  • Лица с трайно намалена работоспособност, удостоверена с ЕР на  ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК;
  • Военноинвалиди и военнопострадали

6.  Дейности, които предоставя услугата

Домашният социален патронаж е услуга, включваща приготвяне и доставка на храна до домовете на потребителите, в рамките на работните дни.

7.  Ред за предоставяне на услугата

Лицата, желаещи да ползват услугата подават заявление по образец, към което се прилага

медицинско удостоверение от лекуващ лекар за общото здравословно състояние и копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран, военноинвалид или военнопострадал (при приложимост).

8.  Такса за ползване на услугата

За ползване на услугата се заплаща такса, съгласно Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян до 25 число на месеца, следващ този, през който са ползвали услугата.

9.  Материална база

Готовата храна се приготвя в обект, находящ се в с. Добродан, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1, регистриран по Закона за храните и се доставя до домовете на потребителите с автомобили на услугата.  

 

Последна промяна: 11:25, 16 Април 2024
Разглеждания: 40

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook