Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА

 

Доставчик на социалната услуга: Община Троян, чрез отдел „Социална и здравна политика“

Телефон: 0670 63096; 070014721

Електронна поща: hristova@troyan.bg

Интернет адрес: www.troyan.bg

Адрес на предоставяне на социалната услуга: Услугата се предоставя в домашна среда

 

Контакти на социалната услуга:

Адрес на офиса: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет.1

Специалист „Социални дейности“: Натали Котовска

Електронен адрес: nkotovska@troyan.bg

Телефон за връзка: 0670 63096; 070014721

 

Капацитет на социалната услуга: 107 лица

 

Целеви групи:

 • Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • Деца с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон;
 • Пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

Ред за предоставяне на социалната услуга

Кандидат-потребителите заявяват към отдел „Социална и здравна политика“ желание за ползване на социалната услуга по един от следните начини:

 • на телефони: 0670/63096 и 070014721
 • по електронен път на email: hristova@troyan.bg
 • на място в отдел „Социална и здравна политика“ на адрес: гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

След заявяване на желание, доставчикът на услугата - Община Троян, чрез отдел „Социална и здравна политика“ - изготвя предварителна оценка на потребностите за ползване на социалната услуга.

При насочване на лицето за ползване на социалната услуга се подава заявление- декларация (по образец), придружено със следните документи:

 • Медицински документи, доказващи невъзможност за самообслужване -  медицински протокол на ЛКК, епикриза и др. документи от лекар, за лицата от целевата група по т. 1.
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК с определена чужда помощ за лицата от целевата група по т. 2, както и допълнителни медицински документи, доказващи промяна на състоянието след освидетелстване (при наличие);
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Нотариално заверено пълномощно (в случай че кандидатът за потребител не заявява услугата лично).  

 

Дейности (програми, услуги), които предоставя социалната услуга

Асистентската подкрепа е специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:

 1. Самообслужване
 2. Движение и придвижване;
 3. Промяна и поддържане на позицията на тялото;
 4. Изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
 5. Комуникация.

Въз основа на индивидуалната оценка на потребностите на всеки потребител, се изготвя индивидуален план за грижи с конкретни дейности за подкрепа.

 

Такса за ползване на социалната услуга

За ползване на услугата не се дължи такса.

 

Специалисти, работещи в социалната услуга

Услугата асистентска подкрепа се предоставя в домашна среда от асистент. 

 

Последна промяна: 09:47, 18 Февруари 2021
Разглеждания: 853

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook