Социална и здравна политика

Община Троян стартира проект за създаване на център за подкрепа на лица с увреждания по ОП РЧР

Община Троян стартира проект за създаване на център за подкрепа на лица с увреждания по ОП РЧР

На 28.06.2021 г. от 11.00 ч. на ул. „Радецки“ №30 (пред сградата на незавършената поликлиника) гр. Троян се състоя  встъпителна пресконференция и официално откриване на строителната площадка по проект BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“ по процедура BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания…

Национална скринингова кампания  за безплатни очни прегледи

Национална скринингова кампания за безплатни очни прегледи

Офталмолози ще консултират безплатно деца и възрастни хора, като инициативата цели да спомогне за диагностика на най-честите социално-значими очни заболявания, да популяризира същественото значение на профилактичните прегледи и да информира обществото за важната роля на грижата на очното здраве.

„Патронажна грижа +“ – нов проект в подкрепа на възрастните

„Патронажна грижа +“ – нов проект в подкрепа на възрастните

На 25.05.2021 г. Кметът на Община Троян и Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. сключиха административен договор № BG05M9OP001-6.002-0143-C01 за безвъзмездна финансова помощ, в размер на 413 577 лева, за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в Община Троян“, по Процедура „Патронажна грижа +“,…

Обявления

Обявява за подбор на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Троян стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която е специализирана социална услуга, включваща почасова подкрепа в домашна среда от асистент.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top