Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Социална и здравна политика

Близо 150000  лв. финансова подкрепа са получили нуждаещи се граждани от Община Троян през 2022 г.

Близо 150000 лв. финансова подкрепа са получили нуждаещи се граждани от Община Троян през 2022 г.

В продължение на водената от години политика за финансова подкрепа на граждани от общината, през изминалата 2022 г. 225 нуждаещи се лица и семейства са получили еднократна финансова помощ на обща стойност 148 288,94 лв., чрез съществуващите общински фондове за подкрепа и чрез решение на Общински съвет – Троян. След…

Подкрепа за изхранването на децата от бедни семейства

Подкрепа за изхранването на децата от бедни семейства

Община Троян се присъедини като партньор на Агенция за социално подпомагане, след покана от тяхна страна, за реализиране на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05SFPR003-1.006 „Детска кухня“ по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027. Целта на проекта е осигуряване на здравословно и пълноценно…

Кметът  предлага увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50%

Кметът предлага увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50%

Кметът на Община Троян Донка Михайлова внася в януарското заседание на Общинския съвет предложение за увеличение на еднократната помощ при раждане на дете с 50%. Ако Общинският съвет приеме предложението на Кмета от 1.01.2023 г. помощта ще нарасне от 300 на 450 лв.

Официално откриване на строителните дейности на Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция

Официално откриване на строителните дейности на Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция

Днес бе официалното откриване на строителните дейности на Центъра за грижа за лица с различни форми на деменция.  С реализиране на проекта, ще се разшири съществуваща вече услуга и ще се създаде възможност за настаняване на лица с различна форма на деменция в среда близка до семейната. Предвидено е изпълнение…

Обявления

Конкурс за възлагане на предоставянето на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 25, ал. 2, т. 7, чл. 64, ал. 1 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и заповед № 1120/17.08.2021 г., Кметът на…

Обявява за подбор на потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Община Троян стартира предоставянето на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, която е специализирана социална услуга, включваща почасова подкрепа в домашна среда от асистент.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook