Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Съобщения

Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Троян за 2023 г.

Програмата за развитие на туризма в Община Троян през 2023 г. е изготвена на основание чл. 11 от Закона за туризма и е приета с Решение № 879 от 23.02.2023 г. на Общинският съвет - Троян. Настоящият отчет на Програмата за развитието на туризма на територията на Община Троян през…

Програма за развитието на туризма в Община Троян за 2023 г.

Програмата за развитие на туризма в Община Троян през 2023 г. е изготвена на основание чл. 11 от Закона за туризма. Средствата за нейното финансово осигуряване са формирани от: Туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси; Преходен остатък от туристически данък за 2021 г.

Програма за развитието на туризма в Община Троян за 2022 г.

Програмата за развитие на туризма в Община Троян през 2021 г. е изготвена на основание чл. 11 от Закона за туризма. Средствата за нейното финансово осигуряване са формирани от: Туристическия данък, определен по реда на Закона за местните данъци и такси; Преходен остатък от туристически данък за 2020 г.

Отчет на Програма за развитието на туризма в Община Троян за 2021 г.

Програмата за развитие на туризма в Община Троян през 2021 г. е изготвена на основание чл. 11 от Закона за туризма и е приета с Решение № 325 от 18.02.2021 г. на Общинския съвет - Троян. Настоящият отчет на Програмата за развитието на туризма на територията на Община Троян през…

Справка-декларация за броя на реализираните нощувки - актуализация

Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки. Със Заповед № РД-16-1137/25.08.2014 г. на министъра на икономиката и енергетиката са утвърдени за ползване от заинтересованите лица, следните документи: Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и…

Прекатегоризация 2014

О Б Я В Л Е Н И Е До собствениците на места за настаняване (стаи за гости, къщи за гости, хотели и др.) и собствениците на заведения за хранене и развлечения Във връзка с изменение на Закона за туризма /обн. ДВ бр. 30 от 26 март 2013/, досегашната безсрочна…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook