Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях

Проект №BG06RDNP001-7.001-0046

 

Основни данни:

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Мярка 7 „Основни услуги и обновяване в селските райони“ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ Процедура №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ Договор №BG06RDNP001-7.001-0046-C01 от 13.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Продължителност на проекта:

36 месеца от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (13.05.2019 г.)

 

Стойност на проекта:

1 074 486,47 лева

 

Кратко описание:

Инвестицията включва реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях

 

Изпълнители:

В процес на подготовка и провеждане са процедури по реда на ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта

 

Екип за управление на проекта:

- Ръководител на проекта – инж. Николай Петров – главен експерт „Пътна инфраструктура“ в отдел „Строителство и инженерна инфраструктура“ в Общинска администрация – Троян;

- Координатор на проекта – Снежина Табакова – главен експерт „Планиране и проекти“ в дирекция „Планиране и проекти“ в Общинска администрация – Троян“;

- Счетоводител на проекта – Марияна Киева - Цонковска – главен специалист в отдел „Счетоводство“ в Общинска администрация – Троян

Последна промяна: 16:48, 4 Ноември 2020
Разглеждания: 211

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook