Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях

Наименование на проекта

Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“ и ул. „Захари Зограф“, находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях

Номер от ИСУН

BG06RDNP001-7.001-0046

Период на изпълнение

13.05.2019-13.05.2022

Дата на сключване на ДБФП

13.05.2019

Стойност

887 104,98 лв.

Кратко описание на проекта

Настоящият проект подобри транспортната достъпност, мобилността, безопасността и условията на живот и пътуване, чрез реконструкция на ул. „Захари Зограф" и ул. „Стефан Караджа", находящи се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към тях.

 

По проекта е изпълнена реконструкция на 3 708,16 кв. м от улица „Захари Зограф" и 2 119 кв. м. от тротоарите към нея и реконструкция на 5 870 кв. м. от улица „Стефан Караджа“ и 3 660 кв. м от тротоарите към нея.

 

Улиците бяха в лошо състояние с множество мрежовидни пукнатини и деформации но пътната настилка, чупки на нивелетата и тротоарите. Бордюрите на места бяха потънали през годините, поради натоварване от превозни средства - регулата се е загубила, което е довело до отсичане на повърхностните води в отделни участъци по тротоарните платна.

Чрез инвестициите по проекта се осигури директна транспортна свързаност на град Троян и общината с по-висок клас път, тъй като чрез ул. „Стефан Караджа“ се осигурява директна транспортна свързаност с Републикански път II-35.

 

Инвестицията по проекта беше изпълнена на територията на населено място (град Троян) с общо население 19 785 души към 2016 г., област Ловеч, Северозападна България.

 

Очакваните резултати се изразяват в създаването и обновяването на малки по мащаби улична инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селския район - община Троян, опазването на околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката.

Дейности

  • Управление, мониторинг и отчетност на проекта
  • Реконструкция на ул. „Стефан Караджа“, находяща се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея
  • Реконструкция на ул. „Захари Зограф“, находяща се в град Троян, заедно със съоръженията и принадлежностите към нея
  • Упражняване на строителен надзор
  • Упражняване на авторски надзор
  • Информация и комуникация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 14:45, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 559

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook