Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на територията на община Троян

С настоящия правилник се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Троян.

Файлове и ресурси

Последна промяна: 09:55:20, 17 май 2021
Разглеждания: 29

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top