Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Проекти на наредби, правилници и програми

Проект на Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общинския съвет - Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се публикува на официалната интернет страница на Община Троян, в раздел „Общински съвет – Троян“.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок  до 16.05. 2024 г. включително, да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на Правилника на ел. поща citycouncil@troyan.bg, както и в сградата на Община Троян, гр. Троян 5600, пл. „Възраждане“ №1, ет. 2, стая 6, както и на интернет страницата на  Общински съвет – Троян,  https://www.troyan.bg/bg/obshtinski-savet.

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските горски територии собственост на Община Троян и МОТИВИ

На основание чл.71 ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС Троян, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл.26 ал.3 от Закона за нормативните актове, на 18.08.2023 г. Общинският съвет Троян публикува на официалната интернет страница на Община Троян, раздел „Общински съвет – Троян“ и открива процедура по обществена консултация по повод постъпило предложение от общинския съветник Николай Тодоров за изменение и допълнение  на Наредба за управление на общинските горски територии, собственост на Община Троян.

На основание чл.26 ал.4 от Закона за нормативните актове крайния срок за приемане на  предложения и становища по текстовете на проекта на наредбата от заинтересовани граждани и организации е 17.00 часа на 18.09.2023 година.

Предложенията могат да постъпват  на ел. поща citycouncil@troyan.bg, както и в стая №6 в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

Проект на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян се публикува на официалната интернет страница на Община Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Правилник за реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете в община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 13.01.2023 г. включително, да направят своите предложения и становища по проекта на наредбата на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

Проект на Правилник за организация на работа на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за организация на работата на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян  се публикува на официалната интернет страница на Община Троян, раздел „Общински съвет – Троян“.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Правилник за организация на работата на Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 06.07.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на правилника на ел. поща citycouncil@troyan.bg, както и в стая №6 в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

Проект на Наредба за отмяна на наредба № 8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за отмяна на Наредба №8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за отмяна на Наредба №8 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 25.05.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по проекта на наредбата на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

ВАЖНО: Прикаченият файл съдържа и МОТИВИ към Проекта на Наредба № 8

Проект на Наредба за изменение на наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 25.05.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на наредбата на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

ВАЖНО: Прикаченият файл съдържа и МОТИВИ към Проекта на Наредба № 7

Проект на Наредба за изменение на наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Наредба за изменение на Наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за изменение на Наредба №4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 25.05.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на наредбата на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

ВАЖНО: Прикаченият файл съдържа и МОТИВИ към Проекта на Наредба № 4

Проект на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) проектът на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян се публикува на официалните интернет страници на Община Троян и Общински съвет – Троян.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян, се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 16.05.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на правилника на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

ВАЖНО: Срокът за предложения и становища по текстовете на проекта на Правилника за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от община Троян се удължава до 10.06.2022г. включително.

ВАЖНО: Прикаченият файл съдържа и МОТИВИ към Проекта на Правилник за награждаване на изявени спортисти и техните треньори от Община Троян!

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (17.12.2021 г.)

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от ЗНА, чрез настоящото публикуване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян се предоставя възможност на заинтересованите лица в срок до 17.01.2022 г. включително да направят своите предложения и становища по текстовете на проекта на Наредбата на ел. поща postbox@troyan.bg, както и в Център за административно обслужване в сградата на Община Троян на адрес: гр. Троян 5600, пл. „Възраждане” №1.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook