Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Община Троян разработи антикризисни мерки

14
Сеп
2009
kmet_tr1.jpg
Със заповед на кмета на Община Троян Минко Акимов, общинската администрация разработи антикризисни мерки за повишаване приходната част на бюджета в частта местни приходи и оптимизация на разходите.
По отношение завишаване на собствените приходи и подобряване събираемостта на задълженията, отдел “Местни приходи” ще провежда определени действия.  Ежемесечно ще се изпращат писма до лица, за които има информация от Службата по вписвания, че са осъществили сделки без да подадат декларация за облагане. В тази връзка и всички служители на бюджетна издръжка в община Троян трябва да платят задълженията си към местния бюджет в сроковете, които произтичат от разпорежданията на ЗМДТ.
Приемането на деца в детските ясли и детските градини да става при пълно издължени от семейството данъци и такси по ЗМДТ, а при кандидатстване на социално слаби лица за отпускане на помощи да се изисква служебна бележка, че нямат задължения към  Общината.
Съвместно с отдел ТСУ на общинската администрация, ще се увеличат проверките на място относно декларираните данни -  луксозна дограма / пвц  и алуминиева дограма/, конструкция, изолация и др., които оказват влияние в определянето на данъчната оценка.
Относно данъка върху превозните средства ще бъде увеличен броя на съставените актове по чл. 107 от ДОПК и извършване на процедура по принудително събиране. Списъците от КАТ за регистрирани МПС ще бъдат обработвани и сверявани с база данни дали са декларирани, а преминаването на годишен технически преглед ще става  срещу бележка за платени данъци.
Предстоят засилени провепки на място във връзка с  извършване и деклариране на патентна дейност, както и на лица, подали декларация за преустановяване на дейността в края на миналата година.
Съгласно утвърдените мерки ще бъдат сформирани екипи от специалисти, които ще проверяват заявената квадратура и реално използваемата площ. Планови и внезапни проверки ще установяват декларирането и своевременното издължаване на такса битови отпадъци и туристическа такса.
Последна промяна: 09:05, 14 Септември 2009
Разглеждания: 2348