Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Зам. министърът Атанас Костадинов и кметът Минко Акимов направиха първа копка на интегрирания проект за водния цикъл на града

22
Май
2009
zm_mosv_ma.jpg
Неговата реализация ще допринесе за постигане на специфичните цели на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” опазване и подобряване състоянието на водите на територията на община Троян и най-вече състоянието на р. Осъм. Както и свързаните с това съхранение на природата и опазване на биологичното разнообразие. На територията на община Троян е изградена и функционира Пречиствателна станция за отпадъчни води, която е въведена в експлоатация през 2004 г. Настоящият проект се явява и своеобразно продължение и доразвиване на започнатото в екологична сфера в общината. Предвижда се да бъде увеличено количеството на отпадъчните води, което да бъде пречиствано в станцията. Други конкретни резултати от реализацията на проекта са: 745 м. реконструирана, подобрена и модернизирана инфраструктура за отпадъчни води;589 м. изградени нови канализационни колектори;1050 нови жители, свързани към канализационната система;намаляване с около 50% на течовете и инфилтрацията в канализационните системи;повишаване ефективността на пречистването на отпадъчните води и значително намаляване на експлоатационните разходи.Проектът предвижда изпълнение на първия етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян, включващ подобряване и развитие на инфраструкрурата за отпадъчни води на града, а именно:Реконструкция на Главен колектор IV от ОК258 до ОК744 и Профил I-7 по ул. “Христо Ботев”, гр. Троян;Строителство на Профил VII-8 (от ОК837 до ОК923) и Профил VII-2 (от ОК921 до ОК916) по ул. “Симеон Велики”, гр. Троян, от кръстовището с ул. “Радецки”, посока с. Балабанско;Строителство на Профил IV-12 (от ОК894 до ОК891) по ул. “Симеон Велики”, гр. Троян;Реконструкция на Профил IV-21 (от ОК967 до ОК891) по ул. “34-ти Троянски полк”, гр. Троян;Инжинеринг на втори етап “Биологично пречистване” на пречиствателна станция за отпадъчни води – град Троян.Изпълнители по проекта са Сдружение “ВиК Троян 2009” и Обединение “Трейс Инженеринг”.Одобрени са и още два проекта на Община Троян по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” Първият – проект за “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” на стойност 3 411 646,00 лв., включващ дейностите по изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводната мрежа и за изграждане и реконструкция на канализацията на гр. Троян. Изпълнител по проекта е Гражданско дружество “АКВА-БГ-Троян”.И вторият – “Техническа помощ за подготовката на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян” на стойност 1 847 076,00 лв. Проектът и предвидените в него дейности са насочени към възстановяване и подобряване на водностопанската инфраструктура на най-голямото село в община Троян. Проектът “Техническа помощ за подготовка на водния цикъл на село Орешак, община Троян” включва изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция на водопроводната мрежа; изграждане на канализационната мрежа на село Орешак, предпроектно проучване за начина на отвеждане и пречистване на отпадъчните води и изготвяне на съответната техническа документация. Изпълнтел по проекта е Гражданско дружество “АКВА-БГ-Орешак”.Реализацията на тези проекти ще повлияе благоприятно върху способността на общината да привлича инвестиции – една от най-важните ни цели в условията на икономическа криза. Това от своя страна ще стимулира местната икономика и ще подобри жизнения стандарт на населението.{morfeo 19} [Назад]
Последна промяна: 14:51, 22 Май 2009
Разглеждания: 2355

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook