Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Създаване на социално предприятие към Сдружение "Дете и пространство" - подкрепа за достоен и пълноценен живот на младежи с увреждания

Наименование на проекта

Създаване на социално предприятие към Сдружение "Дете и пространство" - подкрепа за достоен и пълноценен живот на младежи с увреждания

Номер от ИСУН

BG05M9OP001-2.010-0397-C01

Период на изпълнение

09.05.2018

Дата на сключване на ДБФП

01.09.2019

Бенефициент

Сдружение „Дете и пространство“

Партньор по проекта

Община Троян

Стойност

127 300,64 лв.

Кратко описание на проекта

Сдружение „Дете и пространство“ (СДП) е НПО, доставчик на социални услуги с традиции в грижата за деца и младежи в риск. СДП управлява 9 социални услуги – резидентни и в общността и осигурява грижа за младежи с увреждания, настанени в ЦНСТ за деца с увреждания в Русе, в защитено жилище и в дневен център за възрастни с увреждания в за младежи в с. Дълбок дол, община Троян.

СДП търси непрекъснати възможности за достоен живот и пълноценно бъдеще за тях, както и за младежи с увреждания от общността, които имат сходни характеристики. Затова основната цел на проекта е създаване на социално предприятие като подкрепа за заетост за младежите с увреждания, за да им бъде даден шанс за социално включване, да бъде намален риска от трайна безработица и маргинализация. Включването в заетост на младежите с увреждания ще допринесе за усвояване на нови трудови и личностни умения, за повишаване на самочувствието и самооценката им.

Целевата група включва 14 младежи с увреждания между 18 и 35 г. - незаети лица от социални услуги, управлявани от СДП в община Русе, в община Троян и младежи от общността.

Целевата група е разделена на две според местоживеенето на младежите - в общините Русе и Троян.

Дейностите включват създаване на социално предприятие с поделения в тези две общини, с партньорството на община Троян и съдействието на община Русе. Ще заработи обществена пералня в Русе и грънчарско ателие в с. Дълбок дол. Младежите ще бъдат с осигурени наставници, ще бъдат подкрепени от специалисти за успешна професионална интеграция.

Като резултат 14 младежи с увреждания ще бъдат включени в пазара на труда и ще получат старт на трудовата си биография. Създадените личностни и трудови умения ще повишат жизнения им опит, самооценката им и ще им дадат по-добър шанс за достоен живот.

 

Дейности

  • Предварителна организация на социалното предприятие - техническа подготовка, закупуване на оборудване, проучване на пазара, адаптация на средата за хора с увреждания;
  • Сформиране на екип на социалното предприятие;
  • Развитие на стопанска дейност в социалното предприятие към Сдружение "Дете и пространство" -поделение в община Троян - подкрепа за осигуряване на заетост за младежи с увреждания;
  • Развитие на стопанска дейност в социалното предприятие към Сдружение "Дете и пространство" - поделение в община Русе;
  • Осигуряване на наставници за новонаетите младежи с увреждания в социалното предприятие на СДП;
  • Психологическо подпомагане на младежи с увреждания за включване в заетост, подкрепа за социална и професионална интеграция;

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 08:17, 14 Март 2024
Разглеждания: 50

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook