Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общ устройствен план на Община Троян (ОУП)

26
Яну
2022
Общ устройствен план на Община Троян (ОУП)

Общински съвет - Троян

Решение № 545 от 23.12.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 103, ал. 1, т. 1 и чл. 106  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 1 от Протокол № 21/17.11.2021 г. на Общинският експертен съвет по устройство на територията, и изпълнени съгласувателни процедури по чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, Общинския съвет Троян

РЕШИ:

ОДОБРЯВА Общия устройствен план на Община Троян във фаза окончателен проект (ОУП на Община Троян – Графични материали, неразделна част от настоящото решение).

1. Текстови материали:

Обяснителна записка с Правила и нормативи за прилагане на ОУП с приложение Становище по ЕО № ПН 4-4-ЕО/2019 г. на РИОСВ - Плевен.

2. Графични материали:

 • ОУП на Община Троян (окончателен проект);
 • Схема Културно историческо наследство;
 • Съобщителна схема;
 • Схема Екология;
 • Схема Зелена система;
 • Схема Транспорт;
 • Схема Канализация;
 • Схема Водоснабдяване;
 • Схема Геология;
 • Схема Хидрогеология;
 • Схема Електро;

На основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта в 30-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник"  пред Административен съд – Ловеч.

 

инж. Петко Пенков /П/

Председател  на  ОбС – Троян

Обнародвано в Държавен вестник бр. 4 от 14.01.2022 г.

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА ТРОЯН (Внимание! PDF файлът е с големина 85 MB)

 

Последна промяна: 18:00, 26 Януари 2022
Разглеждания: 2157

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook