Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Отпадъци

Разделно събирани отпадъци от домакинствата

Разделно събирани отпадъци от домакинствата

„Хемус  ресурс – Троян и Априлци“ ООД предприема нова инициатива: Гражданите могат да предават безвъзмездно разделно събрания си отпадък от хартия, пластмаса, метал, стъкло и биоразградими зелени отпадъци на адрес: гр.Троян, местност “Троянско поле” – новите инсталации за предварително третиране и компостиране „Хемус  ресурс – Троян и Априлци“ ООД. Предаването…

Уведомление за заповед за сметосъбиране…

Уведомление за заповед за сметосъбиране и сметоизвозване

УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община Троян уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне границите на районите на територията на общината, в които през 2023 г. ще се предоставят услуги…

 Троян вече разполага с контейнер…

Троян вече разполага с контейнер за дървесни отпадъци

Днес, 24.08.2022 г., в Троян беше доставен контейнер за дървесни отпадъци. Доставката се извършва съгласно подписан меморандум за сътрудничество между Община Троян и „Кроношпан България” ЕООД в областта на оползотворяване на дървесните отпадъци, образувани на територията на община Троян. „Кроношпан България” е преработвател на дървесина с изградени модерни съоръжения за…

Излезли от употреба гуми

Излезли от употреба гуми

“Излезли от употреба гуми“ са онези гуми, които не могат да бъдат употребени повторно в оригиналния им вид. Излезлите от употреба гуми се предават на лица, притежаващи документ за дейности по събиране, транспортиране, рециклиране и/или оползотворяване, както и в обектите, в които се извършва тяхната подмяна с нови. Търговските обекти…

Събиране и рециклиране на батерии…

Събиране и рециклиране на батерии и акумулатори

Община Троян призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност да се освободят от опасните отпадъци по правилния начин, като ги предадат на специализираните места за събирането им или като ги върнат в магазини, където има поставени контейнери.

Да предам старите си дрехи!

Да предам старите си дрехи!

Общината призовава всеки, направил почистване на гардероба си, да използва контейнерите за разделно събиране на текстилни отпадъци разположени в Троян. Освен облекло в тях може да се изхвърлят още обувки, чанти, хавлиени кърпи, пердета, завеси и други изделия от текстил.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook