Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян

Наименование на проекта

Предоставяне на топъл обяд за лица от уязвими групи в Община Троян

Номер от ИСУН

BG05FMOP001-3.002-0125

Период на изпълнение

19.09.2016-30.04.2020

Дата на сключване на ДБФП

19.09.2016

Стойност

110 998,80 лв.

Кратко описание на проекта

По проекта беше осигурен топъл обяд за период от 45 месеца, всеки работен ден, за 60 лица, живеещи в Община Троян от следните целеви групи:

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от Дирекция "Социално подпомагане" Троян;

3. Скитащи и бездомни лица.

От 01.09.2016г. до 30.04.2020г., чрез създадена обществена трапезария в с. Добродан, да се предоставя услугата обществена трапезария от регистриран външен доставчик, с който Община Троян има сключен Договор за възлагане на социални услуги, съгласно който до 30.04.2016г. същият е приготвял топъл обяд за 60 лица по проект "Обществена трапезария", финансиран от Фонд "Социална закрила" към МТСП, а от 01.06.2019г. до 30.04.2020г. услугата се предоставя от изпълнител, избран по ЗОП.

Целта на проекта е намаляване броят на живеещите в бедност и социална изолация жители на Община Троян, поради липса на средства за осигуряване на храна. Разширяване времетраенето на услугата, надграждане и доразвиване на постигнатите резултати, чрез включване на съпътстващи мерки.

 

Дейности

  • Определяне на целевите групи, съгласно регламентите на чл.5 и чл.6 от Наредба РД-07-1/04.04.2016г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от ФЕПНЛ.
  • Закупуване на хранителни продукти за приготвяне на порции, включващи супа, основно ястие и хляб за 60 потребители за работните дни в 45 месеца от 01.09.2016г. до 39.04.2020г.
  • Осигуряване на топъл обяд.
  • Предоставяне на съпътстващи мерки за 45 месеца от Община Троян.

Статус на проекта

Изпълнен

 

Последна промяна: 10:34, 13 Март 2024
Разглеждания: 268

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook