Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийна ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" № 1

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.001-0036

Период на изпълнение

01.09.2016-14.05.2019

Дата на сключване на ДБФП

01.09.2016

Стойност

956 582,66 лв.

Партньори

Министерство на правосъдието

Областен управител на област Ловеч

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. цели да повиши енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1, изпълнявайки енергоспестяващи мерки – изолация на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация, подмяна на осветлението, реконструция на абонатната станция и котелната инсталация, въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление, реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елементи от тях. При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт. към 14.04.2015г. и достигна клас на енергопотреблениe “В”.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1“
  • Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект
  • Одит на проекта
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

 

 

Изпълнители:

Договор №

ПП - У01 - 2016

Дата

20.01.2016 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“,гр. София

Дейност

„Извършване на обследвания за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“

Стойност

17 436, 00 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-01

Дата

31.03.2017 г.

Изпълнител

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1" ОП 1: „Изработване и разпространение на информационни материали (дипляни, плакати и тефтери)“

Стойност

420 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-02

Дата

31.03.2017 г.

Изпълнител

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1" ОП 2: Организиране и провеждане на публични събития, официална церемония, изработка и монтаж на билборд и постоянни обяснителни табели

Стойност

3 840.00 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-03

Дата

15.05.2017 г.

Изпълнител

„ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ“ ООД, гр. София

Дейност

Извършване на одит по проект № BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1

Стойност

1 092.00 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-С01-S-01

Дата

10.07.2017 г.

Изпълнител

„ИСА 2000“ ЕООД, гр. София

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“

Стойност

936 000,00 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-04

Дата

04.09.2017 г

Изпълнител

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи"

Дейност

Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект.

Стойност

11 868.00 лв.

Срок

изпълнен

Свързани новини

Последна промяна: 15:31, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 659

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook