Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийна ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" № 1

Проект BG16RFOP001-2.001-0036

Основни данни:

Оперативна програма: Региони в растеж

Наименование на процедурата: Енергийна ефективност в периферните райони

Наименование на проектно предложение: Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане" №1

 

Продължителност на проекта:

27 месеца - 01.09.2016 г. ÷ 01.12.2018 г.

 

Стойност на проекта:

Общата стойност на проекта е 956 582.66 лв., от които:

  • ЕФРР: 796 882,91 лв.
  • Национално финансиране: 140 626,40 лв.
  • Собствен принос: 19 073,35 лв.

 

Кратко описание:

Проект BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1" се изпълнява в рамките на Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0036-С01 от 01.09.2016 г., по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Сградата, предмет на проекта се състои от няколко хармонично вплетени тела, които в композиционно отношение представляват архитектурен ансамбъл и се разглеждат като едно цяло. Общинска администрация - Троян е разположена в двуетажното тяло. Едноетажното тяло от северозапад се ползва от Районен съд гр.Троян. Второто едноетажно тяло се ползва от Районна прокуратура, гр. Троян, Държавен съдебен изпълнител към РС-Троян, Служба по вписванията към Агенция по вписванията и Общинска служба „Земеделие“.

Общата цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност на сградата, чрез прилагане на енергоспестяващи мерки, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове.

Предвидените в проекта мерки включват: изолация на външни стени, под и покрив, подмяна на дограма, подмяна на топлоснабдяването и отоплителната инсталация, подмяна на осветлението, реконструкция на абонатната станция и котелната инсталация, въвеждане (подмяна) на прибори за измерване, контрол и управление, реконструкция (подмяна) на сградните инсталации или на елементи от тях. При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015 г. и ще достигне клас на енергопотреблениe “В”.

 

Партньори по проекта:

  • Областна администрация – Ловеч;
  • Висш Съдебен съвет.

 

Екип за управление на проекта:

  • Ръководител – Полина Павлова; тел.: 0670/68019; email: [email protected]
  • Технически и финансов експерт – Марияна Николова; тел.: 0670/68058; email: [email protected]
  • Административен сътрудник - Анна Белперчинова; тел.: 0670/68025; email: [email protected]
  • Административен сътрудник 2 – Ивелина Калчева; тел.: 0670/68032; email: [email protected]

 

Изпълнители:

Договор №

ПП - У01 - 2016

Дата

20.01.2016 г.

Изпълнител

ДЗЗД „ИНВЕСТ ГРУП“,гр. София

Дейност

„Извършване на обследвания за енергийна ефективност и установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“

Стойност

17 436, 00 лв.

Срок

Изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-01

Дата

31.03.2017 г.

Изпълнител

ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1" ОП 1: „Изработване и разпространение на информационни материали (дипляни, плакати и тефтери)“

Стойност

420 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-02

Дата

31.03.2017 г.

Изпълнител

„ЛАМБАДЖИЕВ СТАНДАРТ“ ООД, гр. София

Дейност

„Публичност и визуализация на Проект № BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1" ОП 2: Организиране и провеждане на публични събития, официална церемония, изработка и монтаж на билборд и постоянни обяснителни табели

Стойност

3 840.00 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-03

Дата

15.05.2017 г.

Изпълнител

„ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ“ ООД, гр. София

Дейност

Извършване на одит по проект № BG16RFOP001-2.001-0036 "Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. "Възраждане" №1

Стойност

1 092.00 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-С01-S-01

Дата

10.07.2017 г.

Изпълнител

„ИСА 2000“ ЕООД, гр. София

Дейност

„Проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавната администрация, находяща се в гр. Троян, пл. „Възраждане“ №1“

Стойност

936 000,00 лв.

Срок

изпълнен

 

Договор №

BG16RFOP001-2.001-0036-C01-U-04

Дата

04.09.2017 г

Изпълнител

ДЗЗД "Консорциум Мултиплекс инженеринг-Лайф Енерджи"

Дейност

Упражняване на независим строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект.

Стойност

11 868.00 лв.

Срок

изпълнен

Свързани новини

Последна промяна: 16:53, 11 Януари 2021
Разглеждания: 374

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook