Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане"

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане"

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.001-0016

Период на изпълнение

01.09.2016-24.07.2018

Дата на сключване на ДБФП

01.09.2016

Стойност

933 571,78 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение за получаване на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. цели да повиши енергийната ефективност на обществена сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане", изпълнявайки енергоспестяващи мерки – топлоизолация на външни стени и покрив, подмяна на дограма, модернизация на отоплителната и вентилационната системи и подмяна на осветителната уредба. При изпълнение на предписаните енергоспестяващи мерки сградата ще удовлетвори изискванията за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г., акт.към 14.04.2015г. и ще достигне клас на енергопотреблениe “В”.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на проектиране, строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект "Повишаване на енергийната ефективност на сграда на общинска културна инфраструктура, находяща се в град Троян, пл. "Възраждане“
  • Упражняване на независим строителен надзор
  • Одит на проекта
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 08:17, 14 Март 2024
Разглеждания: 54

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook