Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" №332; ж. к. "Младост", бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. "Христо Ботев" №105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №23

Наименование на проекта

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси: ул. "Васил Левски" №332; ж. к. "Младост", бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. "Христо Ботев" №105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №23

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-2.003-0021

Срок на изпълнение

24 месеца

Дата на сключване на ДБФП

03.09.2020

Стойност

1 499 980,58 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на 4 бр. многофамилни жилищни сгради в гр. Троян, а именно:

- многофамилна жилищна сграда с адрес ул. "Васил Левски" №332 с 46 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение;

- многофамилна жилищна сграда с адрес ж. к. "Младост", бл.2 с 52 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение;

- многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7 с 9 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение;

- многофамилна жилищна сграда с адрес ул. "Христо Ботев" №105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №23 с 8 самостоятелно обособени обекта с жилищно предназначение.

В рамките на проекта ще бъдат изпълнени:

- всички ЕСМ, които са предписани като задължителни за сградите в обследванията за ЕЕ - топлинно изолиране на външните стени, пода и покрива, подмяна на фасадната дограма, подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи, както и съпътстващите ги дейности;

- мерки по конструктивно възстановяване/усилване, които са предписани като задължителни в техническото обследване на сградите;

- СМР, свързани с ремонт на общите части на сградите, постигащи минимум 60% енергийни спестявания на първична енергия;

- мълниеотводни и заземителни инсталации;

- мерки по осигуряване на достъпна архитектурна среда за сградите.

Планираните по проекта дейности ще доведат до подобряване на енергийните и експлоатационни характеристики на жилищните сгради и намаляване на крайното потребление на енергия.

Лошите енергийни характеристики на сградите налагат предприемане на мерки за повишаване на енергийната им ефективност, още повече, че тяхното прилагане води до пряк ефект върху намаляването на емисиите на парникови газове.

Подобрените екологични показатели в резултат на спестените вредни емисии в атмосферата пряко и осезаемо ще подобрят качеството на живот и условията на средата в гр. Троян.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) за повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Троян с адреси:  ул. "Васил Левски" №332; ж. к. "Младост", бл.2; ул. „Пенчо Хаджи Найденов“ №7; ул. "Христо Ботев" №105 и 107 и ул. "Тома Хитров" №23“
  • Упражняване на независим строителен надзор
  • Упражняване на авторски надзор
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Екип

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – инж. Мария Стефанова Василева – главен експерт „Високо строителство“ в дирекция „Строителство“ на Общинска администрация – Троян;

КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТА – Анита Христова Маринова – началник отдел „Услуги на гражданите“ в отдел „Услуги на гражданите“ на Общинска администрация – Троян;

СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – Марияна Лалева Николова – старши счетоводител в отдел „Счетоводство“ на Общинска администрация – Троян.

Последна промяна: 15:46, 13 Март 2024
Разглеждания: 290

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook