Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян

Наименование на проекта

Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-5.002-0030

Срок на изпълнение

24 месеца

Дата на сключване на ДБФП

21.10.2020

Стойност

515 606,54 лв.

Кратко описание на проекта

Проектното предложение предвижда изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в село Дълбок дол, община Троян с капацитет 15 места и включва строителство и доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Същото е насочено към осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Община Троян е включена в Картата на резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.

За целите на кандидатстването е одобрен технически проект и е издадено разрешение за строеж. За изграждане на центъра е предвиден основен ремонт и преустройство на сградата на бившето училище в село Дълбок дол, община Троян. Проектът предвижда оформление на външното прилежащо пространство, съобразенo със спецификата на целевата група, както и паркинг за автомобили с четири паркоместа. Архитектурното решение включва обособяване на 9 бр. единични стаи, като две от тях са предвидени за трудно подвижни лица, и 3 бр. двойни стаи, като една от тях също е предвидена за трудно подвижни лица. Предвидени са стаи за терапия, групови занимания и дневен престой, стаи за персонала, както и кухненски бокс с трапезария. Предвидени са мерки за достъпна архитектурна среда.

Материалната база е с добра транспортна свързаност, предвид отстоянието й на 10 км. от „Многопрофилна болница за активно лечение – Троян“ ЕООД и на 30 км. от Държавна психиатрична болница – Ловеч.

Проектното предложение ще допринесе за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, насочена към създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян
  • Доставка на обзавеждане и оборудване за изградения Център за грижа за лица с психични разстройства в с. Дълбок дол, община Троян
  • Упражняване на независим строителен надзор
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 08:59, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 353

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook