Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян

Наименование на проекта

Изграждане на Дневен център за деца с увреждания и техните семейства в град Троян

Номер от ИСУН

BG16RFOP001-5.001-0013

Период на изпълнение

14.11.2017-25.02.2020

Дата на сключване на ДБФП

14.11.2017

Стойност

393 133,86 лв.

Кратко описание на проекта

Изпълнението на проекта продължи процеса по деинституционализация на грижите за деца с увреждания и гарантира правото на всяко дете до достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите индивидуални потребности. Проектното предложение е в изпълнение на мерките за изграждане на необходимата инфраструктура, залегнали в Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България" и съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда. Проектното предложение предвижда изграждане на дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на територията на град Троян, и включва строителство, доставка на необходимото обзавеждане и оборудване. Целева група, за която е предназначен дневния център са деца с увреждания от 3 до 18 години и техните семейства. Одобрен е технически проект, осигуряващ строителство и издадено разрешение за строеж. Проектираният обект попада в имот общинска собственост, отреден „За обществени и социални дейности“ в град Троян, ул.“34 Троянски полк“ № 42. Проектното предложение е съгласувано от Министерство на труда и социалната политика с писмо с изх. № 08-1808/27.07.2017 г. и предвижда осигуряването на основни и спомагателни (обслужващи) помещения - зали за групова и индивидуална работа, психосензорна и рехабилитационна зали, кабинети за специалисти и стая персонал, помещение за хранене с разливно, място за лични вещи и преобличане на потребителите, санитарни помещения, котелно, веранда с места за отдих и групова работа. Предвидено е дворно пространство със сензорна градина, съоръжение за игра на открито за деца с увреждания, беседка, пясъчник, зелени площи и озеленяване. Изпълнението на настоящото проектно предложение включва необходимото обзавеждане и оборудване за обезпечаване дейността на новоизградената социална инфраструктура, което ще гарантира безопасна и сигурна среда за децата с увреждания.

Дейности

  • Организация и управление на проекта
  • Изграждане (СМР) на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Троян
  • Доставка на обзавеждане и оборудване за изградената социална инфраструктура
  • Публичност и визуализация на проекта

Статус на проекта

Изпълнен

Последна промяна: 08:48, 7 Ноември 2022
Разглеждания: 294

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook