Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян

ПРОЕКТ „Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян

Основни данни:

Проектът е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.061-0006-С01 от 10.08.2020 г. по процедура „Подкрепа за лицата с увреждания“ – Компонент 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

Продължителност на проекта:

Проектът е с продължителност 31 месеца, считано от 10.08.2020  г.

 

Стойност на проекта:

999 227.12 лв.

 

Кратко описание:

Основна цел на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги и мобилни услуги на лица с увреждания, включително зависими от грижа, и техните семейства.

Проектът  предвижда изграждане на подходяща инфраструктура за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства в град Троян, и включва строителство, доставка на необходимото обзавеждане, оборудване, транспортни средства за обезпечаване дейността на услугата, подбор и наемане на персонал и функционирането на социалната услуга за период от 12 месеца.

Капацитетът на центъра е 30 места за представителите на целевите групи: лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск, и техните семейства и лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги, и техните семейства. Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и индивидуалните потребностите на целевите групи. Изграждането на центъра предвижда осигуряването на основни и спомагателни (обслужващи) помещения, както и пространство за отдих и групова работа.

 

Ръководител на проекта:

Розалина Русенова - Заместник-кмет на Община Троян

Последна промяна: 14:31, 2 Юли 2021
Разглеждания: 870

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook