Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

ОП "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

Проекти по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013

Проект №BG051PO001-5.2.07-0064

„Независимост и достоен живот за хората с увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” в община Троян”

Нов избор - развитие и реализация

Община Троян е партньор по проекта на Агенцията по заетостта. В резултат от реализацията на проекта, са работили общо 113 безработни лица, от които: общи работници – 23 лица; градинари – 45 лица и поддръжка пътища – 45 лица. Заетите лица са извършвали ежедневно почистване и поддръжка на градинки и…

Ново начало - от образование към заетост

Община Троян е партньор по проекта на Агенцията по заетостта. Проектът осигурява работа на млади специалисти в различни области. Период на реализация: 01.02.2013 г. - 30.07.2013 г. Стойност на проекта: 10 487,96 лв.

Независимост и включване

Целта на проекта е засилване на социалното включване на уязвими групи и създаване на условия за заетост в социалната икономика. В рамките на Домашен социален патронаж се създаде звено за три типа почасови социални услуги предоставяни по домовете на лица и деца с различни трайни увреждания, чиито ограничения ги поставят…

Подкрепа и заетост

Община Троян е партньор по проекта на Агенция по заетостта. В изпълнение на проекта осигурена работа на 15 безработни лица по професията „Работник поддръжка на пътища“. Период на реализация: 01.02.2013 г. - 06.02.2014 г. Стойност на проекта: 20 867,11 лв.

Нови възмоности за грижа

Община Троян е партньор по проекта на Агенция за социално подпомагане по силата на Партньорско споразумение №BG05-1106-1 от 24.03.2015 г. По проекта са обслужвани 50 потребители на услугата „личен асистент“ от 45 лични асистенти. Период на реализация: 27.03.2015 г. - 29.02.2016 г. Стойност на проекта: 160 000,00 лв.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook