Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Град Троян пречиства отпадъчните води по уникален биометод

Общината завърши европроект за водния цикъл в града на стойност близо 8 млн. лева

23.02.2011г., гр. Троян. Уникална германска биотехнология вече е внедрена в пречиствателна станция за отпадъчни води в град Троян. Такава технология се прилага за първи път у нас. Тя е изпитана в над 750 пречиствателни станции в света с еквивалент жители от 300 до 3 млн. и отговаря 100% на европейските изисквания за отпадъчни води, съобщи проектантът – арх. Константин Косев от Обединение „Трейс инженеринг”, гр. София. Процесът на отстраняване на биогенните елементи се осъществява в общ басейн чрез специално аериране на водите. Благодарение на използваната технология водата, която излиза от пречиствателната станция в града, ще е бистра и с най-високо технологично качество, подходяща за поливане и други нужди. Управлението на процеса е 24-часово, напълно автоматизирано. Технологията за биологично пречистване на водите принадлежи на германската фирма „Биоуъркс” (Bioworks Verfahrenstechnik GmbH). Според инж. Руско Русенов, представител на компанията, технологията постига значителна икономия на площи и инвестиции в строителството в сравнение с класическите методи за пречистване. Самата пречиствателна станция струва около 5 млн. лв. От тях машините и съоръженията са 3 млн. лв., а строителството на обекта – останалите 2 млн. лева. Новаторската технология е по-малко ресурсоемка при експлоатацията – дава разход от 0,02 евро на куб. м при средно приета норма на експлоатационните разходи за ЕС от 0,30 евро на куб. м. Внедряването на биометода няма да оскъпи разходите за пречистване на отпадъчните води. Пречиствателната станция в Троян има капацитета да поеме отпадъчните води и на околните села – Орешак и Черни Осъм.

Информацията беше оповестена днес по време на конференция за отчитане на дейностите и резултатите от реализацията на проект 58111-88-279 „Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на град Троян”. До момента това е най-големият във финансово отношение проект, който Община Троян завършва, съобщи кметът на общината Минко Акимов. Припомняме, проектът бе изпълнен по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност. Договорът за неговата реализация беше подписан на 29.12.2008 г. Крайният срок за финализирането му е 29.06.2011 г. Общата стойност на проекта е 7 882 381,47 лв., от които 6 174 742,35 лв. са осигурени от Кохезионния фонд; 1 543 685,59 лв. са национално съфинансиране и 163 953,53 лв. са от бюджета на Община Троян.

Първият етап на интегрирания проект за водния цикъл на град Троян включва инженеринг-проектиране и изграждане на II-ри етап биологично пречистване на станцията за отпадъчните води, както и изграждане на канализацията в града в частта главен колектор и профили. Строителните дейности по този етап на проекта са приключени. До края на месец февруари предстои 100%-но разплащане с изпълнителите. Община Троян вече е изплатила над 6 млн. лева, съобщи кметът Минко Акимов.

По второто направление на европроекта – изграждането на канализация в града, конкретно в частта канализационен колектор, по време на конференцията беше отчетено, че град Троян вече може да се похвали с модернизирана канализационна система – за две години бяха изградени 589 м нова канализационна мрежа и бяха реконструирани 745 м от вече съществуващата в града. Ремонтът на канализационните колектори ще намали течовете на отпадъчни води в почвата и ще намали инфилтрацията на подпочвени води в колекторите. Завършените дейности ще увеличат значително и количеството отпадъчни води, довеждани до пречиствателната станция в Троян.

Според инж. Тотка Симеонова от Сдружение „ПК 2000 – Аква”, гр. София, което е изпълнител на строителния надзор по проекта, комплексният доклад е категоричен, че изградените съоръжения са на съвременно европейско ниво и ще подобрят екологичната среда на града.

 

Допълнителна информация за редакторите:

Изпълнители на съответните дейности по проекта са:

  • Обединение „Трейс инженеринг”, гр. София, в което влизат „Трейс груп холд” АД, германската фирма Bioworks (Bioworks Verfahrenstechnik GmbH), „Хидрострой” АД, гр. Троян, и „Идеал Пайп” ЕООД, гр. Трън (проектиране и внедряване на инсталацията за биологично пречистване на отпадните води);
  • Сдружение „ВиК Троян 2009”, гр. София, в състава на което са „Пътностроителна техника” ЕАД, гр. София, и „Пътстрой” ЕАД, гр. Ловеч (ремонт и доизграждане на канализацията в Троян);
  • Сдружение „ПК 2000 – Аква”, гр. София, в което влизат „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София, и „Акваинс” ЕООД, гр. София (строителен надзор);
  • „Арт Студио БМ” ЕООД, гр. Троян (осигуряване публичност на проекта);
  • Таня Божилова – експерт-счетоводител, регистриран одитор (одит).
Последна промяна: 16:02, 6 Ноември 2020
Разглеждания: 799

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook