Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Околна среда

Заповед №1454 от 26.10.2023 г.

Заповед №1454 от 26.10.2023 г.

  ЗАПОВЕД № 1454 от 26.10.2023 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 15 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредба №…

Компост срещу суровини от битовия отпадък -– нова екоинициатива на Общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД

Компост срещу суровини от битовия отпадък -– нова екоинициатива на Общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД

Общинското дружество „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ ООД за пореден път организира екоинициатива за разделно събиране и предаване на суровини от битовия отпадък за последващо рециклиране. Инициативата ще се проведе в периода 20-30.11.2023 г. и ще бъде насочена към следните суровини: пластмасови бутилки; стъклени опаковки; картон и хартия; кенчета.…

Събиране и рециклиране на стара техника

Събиране и рециклиране на стара техника

Организацията по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване „Елтехресурс” АД, съвместно с Община Троян, стартираха нова система за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, генерирано от населението на територията на общината. „Елтехресурс” АД е организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и…

Нови 240 контейнера, тип „Бобър“, ще бъдат разпределени в населените места от община Троян

Нови 240 контейнера, тип „Бобър“, ще бъдат разпределени в населените места от община Троян

Общинското предприятие „Комунални услуги“ започва подмяната на силно амортизирани и повредени контейнери за събиране на отпадъци в населените места от община Троян. Общо 240 контейнера, по 1100 л., са закупени от ОП „Комунални услуги“ и ще достигнат до жителите на всички 21 села от общината. Към настоящия момент, новозакупените контейнери…

Обявления

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на ваканционно селище“ в ПИ№ 15703.37.82, местността „Лилов стежерак“, землището на с. Голяма Желязна

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Г-ЖА ИРИНА ГЬОКЛЕР - МОРГАТЧОВ /наименование на физическото…

Наближава крайния срок за идентификация на еднокопитни животни

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година, включително чл. 21, относно спазване на крайния срок за идентификация на еднокопитни животни, чрез издаване на паспорт от орган-издател на идентификационни документи по заявление на операторите (стопаните) на такива животни. За въпроси относносно издаване на…

Обява на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА ТРОЯН  /наименование на физическото или юридическото лице, адрес/…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook