Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 764 от 23.06.2022 г. на Кмета на община Троян относно ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.511.106, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 764 / 23.06.2022 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Решение № 1 от Протокол № 9/19.05.2022 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-32/11.04.2022 г. от Борислав Георгиев Ненов,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.511.106 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, като имота се отрежда „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м, при обособена устройствена зона – „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявлението чрез Кмета на община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

в.и.д. Кмет на община Троян

(съгласно Зап. № 731/14.06.2022 г. на Кмета на община Троян)

Файлове и ресурси

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 272

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook