Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Заповед № 1222 от 10.09.2021 г. на кмета на Община Троян относно одобряване на ПУП – ПЗ на поземлен имот 73198.38.23, гр. Троян

ЗАПОВЕД

№ 1222/10.09.2021 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № 13 от Протокол № 14/04.08.2021 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Троян и Заявление с Вх. № ГА-13-40/10.06.2021 г. от Мирослав Генов Христов,

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.38.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Троян, местност „Дъскотина“, с цел отреждане на имота „За свинеферма и жилищно застрояване“, при задължително условие, че фермата запази статута си на семеен бизнес и двете функции се съвместяват и ползват единствено от собственика и при обособена устройствена зона – „Пп“ с показатели: плътност на застрояване – до 80 %; коефициент на интензивност – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване на обявле-нието чрез кмета на Община Троян пред Административния съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 10:02, 15 Март 2024
Разглеждания: 359

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook