Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публични търгове за продажбата на поземлени имоти – общинска собственост, находящи се в с. Балабанско, община Троян

 

На основание заповед №621/ 29.04.2021 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.36 с площ от 600 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 2202 лв.;

2. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.67 с площ от 802 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 2975 лв.;

3. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.97 с площ от 588 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 2076 лв.;

Тръжната документация, за всеки един от имотите, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 27.05.2021 год., включително.  

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 27.05.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10% от цената на всеки имот, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 27.05.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търговете ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 27.05.2021 год., включително.    

Търговете ще се проведат на 28.05.2021 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 04.06.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имотите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 03.06.2021 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 14:40, 18 Май 2021
Разглеждания: 533

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook