Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Публичен търг за отдаване под наем на част от поземлен имот с площ от 62 кв.м. в град Троян

На основание заповед №1180/ 03.09.2021 год. на кмета на община Троян

О Б Я В Я В А:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от 5 години, част от поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 73198.501.509 по кадастаралната карта на гр.Троян, която част е с площ от 62 кв.м., при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 345 лв., без ДДС и при условие върху терена да се разположи павилион за продажба на месо и местни продукти.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 17.09.2021 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 17.09.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 350 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 17.09.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 17.09.2021 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 20.09.2021 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 27.09.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 24.09.2021 год., включително. 

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 14:07, 9 Септември 2021
Разглеждания: 374

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook