Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху терен – общинска собственост, попадащ в поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с. Чифлик

На основание заповед №442/ 20.03.2024 год. на кмета на община Троян,

  О Б Я В Я В А

публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 5 години, върху терен – общинска собственост с площ от 77 кв.м., попадащ в поземлен имот с идентификатор 81476.512.80 по кадастралната карта на с. Чифлик, община Троян, за разполагане на павилион при условията на чл.56 от ЗУТ, съгласно схема на Гл.архитект на Община Троян, при начална тръжна цена, в размер на 8718 лв., без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 08.04.2024 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.04.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 08.04.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.04.2022 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 09.04.2024 год. от 10 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.04.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и оглед на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.04.2024 год., включително.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 08:09, 28 Март 2024
Разглеждания: 74

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook