Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.77 с площ от 387 кв. м., по кадастралната карта на гр. Троян

На основание заповед №549/ 11.04.2024 год. на кмета на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.501.77 с площ от 387 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), заедно с построената в имота  сграда с идентификатор 73198.501.77.1 със застроена площ от 42 кв.м., предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, местонахождение на имота ул.“Васил Левски“ №395, при начална тръжна цена, в размер на 40 400 лв., в т.ч. сграда 73198.501.77.1 – 27 090 лв. и поземлен имот с идентификатор 73198.501.77 – 13 310 лв.

Тръжната документация, ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 50 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 29.04.2024 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 29.04.2024 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 4500 лв., ще  се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG 63 UBBS 815 533 200 081 05, в срок до 16.30 часа на 29.04.2024 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 29.04.2024 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 30.04.2024 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 07.05.2024 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозитите и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 02.05.2024 год., включително. 

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 08:38, 18 Април 2024
Разглеждания: 106

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook