Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м.

 

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

На основание заповед №1343/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Нива“ по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Телчерево“, при начална тръжна цена в размер на 8 993 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 24.10.2022 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 24.10.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 1000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 24.10.2022 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 24.10.2022 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 25.10.2022 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе пореден търг на 01.11.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 31.10.2022 год., включително. 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

 

Последна промяна: 14:59, 31 Октомври 2022
Разглеждания: 490

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook