Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с обща площ от 69 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 03486.103.695.1 по кадастрал

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н

 

       На основание заповед №1233/ 21.09.2023 год. на кмета на община Троян,

 

О Б Я В Я В А:

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ две помещения с обща площ от 69 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 03486.103.695.1 по кадастралната карта на с.Бели Осъм, община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 190 лв. без ДДС. 

Тръжната документация ще се закупува в касата на Община Троян, срещу 20 лв. без ДДС, в срок до 16 часа на 09.10.2023 год., включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 09.10.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 300 лв., ще се внася в банка “OББ“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 09.10.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 09.10.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 10.10.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 17.10.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на павилиона до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 16.10.2023 год., включително.

 

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 09:28, 28 Септември 2023
Разглеждания: 116

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook