Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление съгласно Заповед № 536/ 09.05.2022 год. на Кмета на Община Троян

 

На основание заповед №536/ 09.05.2022 год. на кмета на община Троян

 

О Б Я В Я В А:

 

публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на част от недвижим имот – частна общинска собственост, която част с обща площ от 17,39 кв.м. включва: помещение за охрана, информационна зала, и склад, находящи се в сграда с идентификатор 81476.512.80.1 по кадастралната карта на с.Чифлик, община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 85 лв. без ДДС, и при условие в частта от имота да се предлагат допълнителни туристически услуги.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 18.05.2022 год, включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 18.05.2022 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 500 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 18.05.2022 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 18.05.2022 год., включително.

Търгът ще се проведе на 19.05.2022 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 26.05.2022 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 25.05.2022 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

 

Последна промяна: 11:04, 12 Май 2022
Разглеждания: 377

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook