Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-46 от 25.03.2022 г. относно ПУП – ПРЗ на имоти с идентификатори 73198.502.570 и 73198.502.582 по КККР на гр. Троян

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об-УТ-46

гр. Троян, 25.03.2022 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 24 от 25.03.2022 г. е обнародвано обявление относно изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на поземлени имоти с идентификатори 73198.502.570 и 73198.502.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, с цел обособяване на УПИ VII-570 „За обществено обслужване и складова дейност“ в квартал 193 и УПИ II-582 „За обществено обслужване и складова дейност“ в квартал 131А по регулационния план на град Троян.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 16:37, 25 Март 2022
Разглеждания: 350

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook