Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-22 от 31.01.2024 г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ Об – УТ – 22/31.01.2024г.

Гр. Троян

 

Дирекция „Устройство на територията“ при община Троян на основание чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“, брой 6 от 19.01.2024г. е обнародвано обявление относно Решение № 64 от протокол № 4 от 21.12.2023г.  на Общинска съвет Троян за одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) и План за улична регулация (ПУР) в обхват квартали 352, 353 и 354, и нереализирана на място улица с осови точки 645-646-647-648-649-652-1179-765-1190-1195-1196-1212-1213 по Регулационния план на гр. Троян.

Планът е изложен в сградата на Община Троян, стая №30, от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Административния съд – Ловеч.

 

инж. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция

„Устройство на територията“

 

Последна промяна: 08:33, 5 Февруари 2024
Разглеждания: 207

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook