Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление № Об-УТ-13 от 07.02.2022 г. относно ПУП – ПУР на имоти в гр. Троян, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-УТ-13

гр. Троян,  07.02.2022 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 10/04.02.2022 г. е обнародвано обявление за изработен проект за подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) на поземлени имоти с идентификатори 73198.122.54, 73198.124.96, 73198.125.27, 73198.128.54, 73198.128.55, 73198.132.19, 73198.451.51, 73198.462.5, 73198.515.404, 73198.515.405, 73198.516.127, 73198.516.332 и 73198.516.382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, махала „Райковска“ и махала „Цоневска“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в „Държавен вестник“, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ст. 30, от 9 до 12 ч., служ. тел.: 0670/6-80-29, 0670/6-80-30.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 17:28, 8 Февруари 2022
Разглеждания: 479

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook