Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявление на публични търгове за продажба на поземлени имоти в с. Балабанско и гр. Троян

На основание заповед № 756 / 02.06.2021 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА

публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.3 с площ от 415 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 1527 лв.;

2. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.82 с площ от 91 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 334 лв.;

3. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.83 с площ от 51 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 187 лв.;

4. Поземлен имот с идентификатор 73198.800.105 с площ от 631 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Ливада, по кадастралната карта на гр.Троян, при начална тръжна цена в размер на 3313 лв.;

Тръжната документация, за всеки един от имотите, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 18.06.2021 год., включително.  

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 18.06.2021 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10% от цената на всеки имот, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 18.06.2021 год., включително.    

Предложенията за участие в търговете ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 18.06.2021 год., включително.    

Търговете ще се проведат на 21.06.2021 год. от 10,00, 10,30, 11,00 и 11,30 часа в заседателната зала на Община Троян, ет. 1.

При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 05.07.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имотите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 02.07.2021 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Последна промяна: 13:37, 11 Юни 2021
Разглеждания: 943

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook