Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55587.101.1162

На основание заповед №950/ 21.07.2023 год. на и.д.кмета на община Троян,

 

 О Б Я В Я В А

 

публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 55587.101.1162 с площ от 2297 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10 м)“ по кадастралната карта на с.Патрешко, местност „Далешка“, Община Троян, при начална тръжна цена в размер на 30 790 лв.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 08.08.2023 год, включително.  

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 08.08.2023 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10 000 лв., ще се внася в банка ОББ, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 08.08.2023 год., включително.    

Предложенията за участие в търга ще се подават в информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 08.08.2023 год., включително.    

Търгът ще се проведе на 09.08.2023 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.3.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 16.08.2023 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 15.08.2023 год., включително. 

 

 

РОЗАЛИНА РУСЕНОВА

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №932/ 18.07.2023 год.

на кмета на община Троян)

Последна промяна: 08:56, 27 Юли 2023
Разглеждания: 265

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook