Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обява за изработване на ПУП

                                  ОБЯВА

          Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 10 от 5.02.2021 г. е обнародвано:

Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация на улица с о. т. 1000 – 212 – 221 – 1002, между кв. № 92 и 93 по регулационния план на с. Калейца. Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

 

ОБЩИНА ТРОЯН

Последна промяна: 15:15, 5 Февруари 2021
Разглеждания: 419

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook