Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

На вниманието на Георги Н. Петков от гр. Казанлък

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-104

гр. Троян,  21.09.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.70.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, местност „Радова лъка“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и отреждане „За жилищно строителство, обществено обслужване, складове и трафопост“.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.

 

инж. Николай Хитров

Директор на дирекция „Устройство на територията“

Последна промяна: 08:39, 27 Ноември 2020
Разглеждания: 459

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook