Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Конкурс за отдаване под наем на общински имот

На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян

ОБЯВЯВА:

конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост, която част с обща площ от 480 кв.м. включва: салон за хранене; кухненски блок; подготвителни; складови; битови и хладилни помещения, находящи се в приземния етаж на сградата на Общинска администрация – Троян, представляваща самостоятелен обект с идентификатор 73198.505.116.3.4 по кадастралната карта на гр.Троян, при следните конкурсни условия:

  1. Начална конкурсна месечна наемна цена в размер на 704 лв., без ДДС.
  2. Наемателят се задължава да предложи преференциални условия за закуска и обяд на служителите на Общинска администрация - Троян.
  3. Всички, поети от спечелилия конкурса задължения се включват в договора за наем.

След изтичане срока на договора за наем, всички направени от наемателя подобрения и преустройства върху имота, остават в собственост на Община Троян.

Конкурсната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян, ет.1, срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 22.02.2021 год., включително.

Оглед на имотa ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 16.30 часа на 22.02.2021 год., след предварителна заявка и закупена конкурсна документация.

Депозитната вноска за участие в конкурса, в размер на 1000 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 22.02.2021 год., включително.

Предложенията за участие в конкурса ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 22.02.2021 год., включително.   

Конкурсът ще се проведе на 23.02.2020 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен конкурс на 02.03.2021 год., при същите условия, час и място, като закупуването на конкурсната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 01.03.2021 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА
Кмет на Община Троян

Последна промяна: 09:44, 11 Февруари 2021
Разглеждания: 623

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook