Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Списък на допуснатите до събеседване…

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, комисията за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд,  избрана с Решение № 9/30.11.2023 г. на Общински съвет – Троян публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели:   № Име, презиме, фамилия   Заявление № 1.…

Обявление за повторно откриване на…

Обявление за повторно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Ловеч за нов четиригодишен мандат 2024-2028 г.

На 07.02.2024 г. в Общински съвет – Троян постъпи писмо с Изх.№ 409/05.02.2024 г.  от Янко Янев – Административен ръководител – Председател на Апелативен съд - Велико Търново, с което ни уведомява, че съгласно Решение на Общото събрание на съдиите при Апелативен съд - Велико Търново, проведено на 28.11.2023 г.…

Списък на допуснатите до събеседване…

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Троян  избрана с Решение № 9/30.11.2023 г. на Общински съвет – Троян публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за…

Обявление за откриване на процедура…

Обявление за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА  НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ 2024-2028 г.   На 20.04.2023 г. в Общински съвет – Троян постъпи писмо с Изх.№ 1303/18.04.2023 г.  от Магдалена Станчевска  – Административен ръководител  - Председател на Окръжен съд –…

Списък  на допуснатите до събеседване…

Списък на допуснатите до събеседване кандидати за съдебни заседатели

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО СЪБЕСЕДВАНЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ             На основание чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Комисията за избор на съдебни заседатели при Районен съд – Троян и Окръжен съд – Ловеч, избрана с Решение № 971/25.05.2023 г. на Общински съвет – Троян №, публикува…

Обявление за откриване на процедура…

Обявление за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели

 О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т – Т Р О Я Н ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1, 5600 ТРОЯН 0670 6 80 06  CITYCOUNCIL@TROYAN.BG   ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН И ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook