Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Обявления

Обявление № Об-УТ-234 от 05.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „ Устройство на територията „ при Община Троян ,област Ловеч , на основание чл.61, ал. 1  във връзка с чл.18 а ,ал.10 от АПК съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на   чл. 131 от      Закона за устройство на…

Обявление № Об-УТ-238 от 23.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1

О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1456/ 26.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 73198.504.335.1.1,…

Обявление № Об-УТ-227 от 02.10.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление за публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост - УАЗ, модел 469Б, с регистрационен №ОВ3227АН

На основание заповед №1413/ 20.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за продажба на моторно превозно средство – общинска собственост - УАЗ, модел 469Б, с регистрационен №ОВ3227АН, идентификационен номер /VIN/ 115015, номер на двигателя 70401298, с първа регистрация от 21.09.1988…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 03486.103.6044

На основание заповед №1412/ 20.10.2023 год. на вр.и.д.кмет на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 03486.103.6044 с площ от 157 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг вид застрояване“ по…

Съобщение във връзка с постъпило писмо от Виолетка Йончева

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава, че относно молба с вх. № З-РД-890/07.09.2023г. постъпила в община Троян от Виолетка * Йончева, е изведено писмо до „Ники Фешън…

Обявление № Об-УТ-241 от 24.10.2023 г.

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-241 гр. Троян, 24.10.2023 г.                                                                                                                                                                         Дирекция „Устройство на територията” при Община Троян, област  Ловеч съобщава, че в „Държавен вестник” брой 88 от 20.10.2023 год. на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е обнародвано, че е изработен проект на Подробен устройствен…

Обявление № Об-УТ-208 от 19.09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление № Об-УТ-204 от 12.09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-УТ- 197 от 28.08.2023 г.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за…

ОБЯВЛЕНИЕ № Об-УТ-234 от 5 .10. 2023  г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство на…

Обявление № Об-УТ- 206 от 19.09.2023  г.№ Об-УТ- 206 гр. Троян от 19.09.2023г.

 О  Б  Я  В  А   Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. № 84 от 6.10.2023г. е обнародвано: ОБЯВЛЕНИЕ   № Об-УТ- 206 гр. Троян, 19 . 09. 2023г.   Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация гр. Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 1 от…

Обявление № Об-УТ-202 от 08.09.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следните заинтересовани лица по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Обявление № Об-УТ- 168 от 31.07.2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за устройство…

Съобщение до Пенчо Василев Попов по чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава на следното заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от Закона за…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook