Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню
Инвестиционно предложение за ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ…

Инвестиционно предложение за ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЙ - с. Черни Осъм

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) Община Троян, представлявана от Донка Михайлова – кмет,…

Съобщение по чл.62а, ал.1 от…

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от ЗВ относно заявление за издаване на РР за ползване на повърхностен воден обект, река Черни Осъм, ПИ № 53707.111.31, с. Орешак, община Троян, за аварийно укрепване на участък от общински път lov1140 с. Орешак - с. Черни Осъм

Обява за Инвестиционно предложение: „Изграждане…

Обява за Инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2000 kW“, в ПИ с идентификатор 73198.21.76

  О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) г-н иван църовски, /наименование на физическото или…

Обява във връзка с каптиран…

Обява във връзка с каптиран извор „КИ Нейчов извор – Община Троян - Троян“

На  основание  чл. 39, ал. 2, т. 2  от  НАРЕДБА № 3  за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване  и експлоатация на санитарно-охранителните зони (СОЗ) около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово  водоснабдяване е открит обществен достъп до проект за СОЗ  около каптиран извор „КИ Нейчов извор – Община Троян -…

Инвестиционно предложение за Изграждане на…

Инвестиционно предложение за Изграждане на промишлена газова инсталация и площадка за декомпресиране на природен газ в село Дебнево

Инвестиционно предложение за Изграждане на промишлена газова инсталация и площадка за декомпресиране на природен газ на територията на "База за съхранение и обработка на билки", в УПИ 1, кв. 3, с. Дебнево, община Троян.

Инвестиционно предложение за

Инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за складиране на неопасни строителни отпадъци" в с. Калейца

Инвестиционно предложение за "Изграждане на площадка за складиране на неопасни строителни отпадъци" в ПИ с идентификатор 35290.8.33 по КККР на с. Калейца, община Троян, обл. Ловеч.

Изграждане на част от ул.…

Изграждане на част от ул. "Мир" от ОТ1122 до ОТ1588 с подземна и надземна инфраструктура

Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Околна среда“ – „Обяви“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за „ Изграждане на част от ул. "Мир" от ОТ1122 до ОТ1588 с …

Обява за „Преустройство и промяна…

Обява за „Преустройство и промяна на предназначението на промишлена сграда в цех за преработка на зеленчуци“

ОБЯВА   Уважаеми заинтересувани, информираме ви, че на интернет страницата на Община Троян в раздел „Информация“ – „Околна среда“ – „Обяви“ е публикувана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение на „Земя 2010“ ООД за „Преустройство и промяна на…

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от…

Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите за обект външен басей и джакузи за "Къща за селски туризъм № 2", "Къща за селски туризъм № 3" и "Вълеви къщи" - село Чифлик.

За откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от Сондаж № Р 1хг на находище за минерална вода "Чифлик" за обект външен басей и джакузи за "Къща за селски туризъм № 2", "Къща за селски туризъм № 3" и "Вълеви къщи" - село Чифлик.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook