Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню
Уведомление за откриване на производство…

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от Военен географски център с административен адрес гр.Троян, ул.“Христо Цонковски “ № 1 за обект: Ляв тротоар…

Обява до заинтересовани лица -…

Обява до заинтересовани лица - Многофункционална спортна зала

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Троян съобщава на засегнатото нселение, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Троян" в ПИ с идентификатор: 73198.505.135, УПИ VIII, кв. 88 по…

 Инвестиционно предложение за парк Къпинчо

Инвестиционно предложение за парк Къпинчо

Инвестиционно предложение за Изграждане на хотелски комплекс, включващ строителство на четири броя сгради с хотелски стаи, открит басейн, обслужваща сграда към басейна и комбинирана спортна площадка.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook