Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню
Уведомление за откриване на производство…

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност в град Троян, на ул. "Шипка" на северен тротоар пред жилищен блок "Троя" в участъка между ул. "Васил Левски" и ул. "Стефан Станев".

Заповед за предоставяне на услугите…

Заповед за предоставяне на услугите по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци през 2022 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ   На основание чл. 66, ал. 1, във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК, Община Троян уведомява заинтересованите лица, че открива производство по издаване на общ административен акт за определяне границите на районите на територията на общината, в които през 2022 г. ще се предоставят…

Уведомление за откриване на производство…

Уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане дълготрайни декоративни дървета, по повод искане от Военен географски център с административен адрес гр.Троян, ул.“Христо Цонковски “ № 1 за обект: Ляв тротоар…

Обява до заинтересовани лица -…

Обява до заинтересовани лица - Многофункционална спортна зала

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Троян съобщава на засегнатото нселение, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Троян" в ПИ с идентификатор: 73198.505.135, УПИ VIII, кв. 88 по…

 Инвестиционно предложение за парк Къпинчо

Инвестиционно предложение за парк Къпинчо

Инвестиционно предложение за Изграждане на хотелски комплекс, включващ строителство на четири броя сгради с хотелски стаи, открит басейн, обслужваща сграда към басейна и комбинирана спортна площадка.

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook