Общинска собственост

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов

Заместник-кмет „Бюджет, финанси и общинска собственост“

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

               На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:  

Допуснати кандидати  до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

Допуснати кандидати до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

 На проведения на 15.03.2021 г. първи етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД,  с. Орешак - Предварителен подбор на кандидатите по документи, комисията назначена със Заповед №399/12.03.2021 г. на кмета на Община Троян допуска всички кандидати, подали документи за участие, а…

Община Троян освобождава от наем ползвателите на помещения, които са общинска собственост, ако спазват противоепидемичните мерки

Община Троян освобождава от наем ползвателите на помещения, които са общинска собственост, ако спазват противоепидемичните мерки

Кметът на община Троян предлага на Общинския съвет продължение на мярката за освобождаване от плащане на месечна наемна цена по действащите към момента договори на наемателите на нежилищни имоти – общинска собственост, чиято дейност е преустановена с акт на държавната власт.

Обявления

Конкурс за отдаване под наем на общински имот

На основание Заповед №165/ 04.02.2021 год. на кмета на община Троян ОБЯВЯВА: конкурс за отдаване под наем, за срок от десет години, на част от недвижим имот – общинска собственост, която част с обща площ от 480 кв.м. включва: салон за хранене; кухненски блок; подготвителни; складови; битови и хладилни помещения,…

Публичен търг за продажба на поземлен имот с площ от 470 кв.м., находящ се в с. Бели Осъм

На основание заповед №1269/ 01.10.2020 год. на кмета на община Троян, обявява публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с идентификатор 03486.502.21 с площ от 470 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“; начин на трайно ползване: „Ливада“, по кадастралната карта на с.Бели Осъм, община Троян, при начална…

Публичен търг за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда в Троян (при АИР-а)

Отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.17 с площ от 46,40 кв.м., по кадастралната карта на гр.Троян, (АИР-а) при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 420 лв., без ДДС.

Бъдете информирани

Абонирайте се! Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Go to the top