Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска собственост

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов

Заместник-кмет „Бюджет, финанси и общинска собственост“

Обявление във връзка с конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Обявление във връзка с конкурс за избор на управител на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян

Днес,  20.09.2021 г. се проведе първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи на конкурса за възлагане на управлението на „Хемус ресурс – Троян и Априлци“ – ООД, гр. Троян. Комисията, назначена със задача да проведе конкурса, реши: Не допуска до следващите етапи на конкурса за възлагане управлението на…

Конкурс за подпомагане на студенти на фондация “Професор д-р Христо Браилски”

Конкурс за подпомагане на студенти на фондация “Професор д-р Христо Браилски”

Конкурс по документи и събеседване за определяне на студенти по медицина за материално подпомагане за учебната 2021 - 2022 г. под формата на еднократни помощи два пъти годишно за заплащане на такси за обучение.

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

Резултат от 2-ри и 3-ти етап от конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД

               На 17.03.2021 г. Kомисията, назначена със Заповед № 399/12.03.2021 г. на Кмета на община Троян, проведе втори и трети етапи на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД, с. Орешак, а именно:  

Допуснати кандидати  до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

Допуснати кандидати до втори и трети етап на конкурса за възлагане управлението на “НИХЗИ - Орешак” – ЕООД, с. Орешак

 На проведения на 15.03.2021 г. първи етап на конкурса за възлагане управлението на “Национално изложение на художествени занаяти и изкуствата - Орешак” – ЕООД,  с. Орешак - Предварителен подбор на кандидатите по документи, комисията назначена със Заповед №399/12.03.2021 г. на кмета на Община Троян допуска всички кандидати, подали документи за участие, а…

Обявления

Публичнo оповестен конкурс за продажба на поземлен имот находящ се в с. Калейца, местност „Троянско поле“

На основание заповед №1401/ 13.10.2021 год. на и.д.кмет на община Троян ОБЯВЯВА публичнo оповестен конкурс за продажба на поземлен имот с идентификатор 35290.8.33 с площ от 8000 кв.м., трайно предназначение на територията „Земеделска“, начин на трайно ползване „Депо за битови отпадъци“ по кадастралната карта на с.Калейца, местност „Троянско поле“, при…

Публичен търг за продажбата на поземлен имот находящ се в гр. Троян, местност „Долно ливаде“

На основание заповед №1400/ 13.10.2021 год. на и.д.кмет на община Троян, ОБЯВЯВА публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.511.544 с площ от 956 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект“, по кадастралната карта на гр.Троян, местност „Долно ливаде“,…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook