Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска собственост

Бизнес бюлетин за месец юни 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

Бизнес бюлетин за месец юни 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

В информационния Бизнес бюлетин за месец юни ще откриете следните теми: Динамика на безработицата в Община Троян; Троянските тийнейджъри в училище за предприемачи; Троян с устойчиви практики в туризма; Преход за устойчивост в Троян, Априлци и Угърчин; Защита на географските указания; Академия по предприемачество; По-малко административна тежест за млади и…

Бизнес бюлетин за месец май 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

Бизнес бюлетин за месец май 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

В информационния Бизнес бюлетин за месец май ще откриете следните теми:   Динамика на безработицата в Община Троян; Финансово състояние за 2023 г. на общинските публични предприятия; За Вас, земеделци – събитие на Мобилен общински офис Троян; Юридическо лице с нестопанска цел – насоки за създаване; Нощ на Предприемачите -…

Бизнес бюлетин за месец април 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

Бизнес бюлетин за месец април 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

В информационния Бизнес бюлетин за месец април ще откриете следните теми:   Динамика на безработицата в Община Троян; За перспективите пред младите –кандидатстудентска борса в Троян; Училище и бизнес – ръка за ръка; Стъпки за развиване на ефективен туристически продукт; Фермерски пазар в Троян - 2; Семинар Мобилни коботи; Лятна…

Бизнес бюлетин за месец март 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

Бизнес бюлетин за месец март 2024 г. - електронно информационно издание на Община Троян

В информационния Бизнес бюлетин за месец март ще откриете следните теми: Динамика на безработицата в Община Троян; Троянските бизнес юбилеи; Голяма Желязна ще е ШАРЕНА ; Златен дъжд в Троян за НОЯ; Фермерски пазар в Троян; Троян – по-млада община; Музикален ритуал в Троян за по-зелена Община; Модернизиране и електроиндустрия;…

Обявления

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.476.6

На основание заповед №890/ 07.06.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.476.6 с площ от 859 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска“, с начин на трайно ползване: „Друг вид трайно насаждение“, м.Костурски…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 21590.500.717

  На основание заповед №889/ 07.06.2024 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 21590.500.717 с площ от 137 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект,…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75

На основание заповед №714/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.504.75, с площ от 47 кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Троян, одобрени със Заповед РД-18-11/ 20.04.2007 год., трайно предназначение на…

Обявление за публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост,

На основание заповед №715/ 09.05.2024 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А публичен търг за учредяване на възмездно право на ползване, за срок от 10 години, върху недвижим имот – общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73198.446.1.20 с площ от…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook