Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Общинска собственост

Ангел Ангелов

Ангел Ангелов

Заместник-кмет „Бюджет, финанси и общинска собственост“

Бизнес бюлетин за месец януари 2023 г. - електронно информационно издание на Община Троян

Бизнес бюлетин за месец януари 2023 г. - електронно информационно издание на Община Троян

В информационния Бизнес бюлетин за месец януари ще откриете следните теми: Динамика на безработицата в Община Троян; Как се стъпва на токчета в един мъжки свят?; Троян като част от В40; Базар за мартеници в Троян; Платформа за зелени обществени поръчки; Акселераторска програма; Иновативната платформа за КРЪГОВА ИКОНОМИКА; ® Търговска…

Община Троян организира базар за мартеници за предстоящия празник

Община Троян организира базар за мартеници за предстоящия празник

По повод  предстоящия празник 1 март, Община Троян организира базар за продажба на мартеници, който ще бъде обособен в пешеходната зона на площад „Възраждане“. Базарът ще се проведе в периода 21.02.2023 г. – 03.03.2023 г. Всеки участник подава заявка за участие по образец, в срок до 17:00 ч. на  16.02.2023…

Бизнес бюлетин за месец декември 2022 г. - електронно информационно издание на Община Троян

Бизнес бюлетин за месец декември 2022 г. - електронно информационно издание на Община Троян

В информационния Бизнес бюлетин за месец ноември ще откриете следните теми:   Динамика на безработицата в Община Троян; Заседание на Консултативен съвет; Мобилен общински офис - Троян; Приз за Христо Йовчевски от „Рико Стил“ ООД; Тема с продължение - Управление и стопанисване на гори; Отличия за троянската сливовица и крушовица;…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 83212.501.1422

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 83212.501.1422

  На основание заповед №1645/ 16.12.2022 год. на кмета на община Троян,    О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 83212.501.1422 с площ от 65 кв.м., трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, с начин на трайно ползване: „Ниско застрояване (до 10м)“…

Обявления

Обявление за публични търгове за отдаване под аренда на общинска земеделска земя находяща се в гр. Троян и с. Черни Осъм.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   На основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.60, ал.4, чл.62 и чл.67, ал.2 от Наредба №11 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение №665/26.05.2022 г. на Общинския…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м.

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1343/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.67 с площ от 1263 кв.м., трайно предназначение на територията:…

Обявление за публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.11 с площ от 988 кв.м.,

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н      На основание заповед №1344/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,  О Б Я В Я В А   публичeн търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 73198.451.11 с площ от 988 кв.м., трайно предназначение на територията:…

Обявление за публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.18 с площ от 39,86 кв.м., по кадастралната карта на гр. Троян

  О Б Щ И Н А  Т Р О Я Н На основание заповед №1345/ 07.10.2022 год. на кмета на община Троян,   О Б Я В Я В А   публичен търг за отдаване под наем, за срок от пет години, на самостоятелен обект в сграда 73198.504.14.1.18 с…

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook