Прескочи към основното съдържание на страницата Прескочи до контекстното меню

Строителният сезон 2023 г. започна

20
Мар
2023
Строителният сезон 2023 г. започна

Вече стартира работата по голяма част от строителните обекти, заложени в програмата на Община Троян за 2023 г.

През месец март ще започне работа по два от най-мащабните обекти, които предстои да бъдат реализирани на територията на Община Троян.

Първият обект е „Многофункционална спортната зала“ - гр. Троян – етап 3. След проведена процедура по ЗОП през 2022 г. е сключен договор  за строителство с фирма „Строймонтаж“ ЕООД, гр. Пазарджик. Беше проведена предварителна среща с изпълнителя, на която бяха уточнени въпроси, свързани с подготовката и започване на строителството на обекта. На 23.03.2023 г. от 17.30 ч. официално ще бъде открита строителната площадка, с което ще започнат строителните работи на терен.

ЕТАП 3 „Многофункционална спортна зала“ включва изпълнение на строителството на залата, включително всички довършителни работи,  офис обзавеждане, спортно оборудване, ел. инсталациите- сградни и площадкови, пожароизвестителна система., слаботокови инсталации- компютърна мрежа, информационни табла, сигнално-охранителна система, система за видеонаблюдение, ВиК – сградно и площадково, ГАЗ-сградна инсталация и ГРТ, ОВК –климатизация, вентилация, отопление, вертикална планировка на имота.

Срокът за изпълнение на СМР за ЕТАП 3  е 540 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Проекта за многофункционална спортна зала предвижда изграждане на двуетажна сграда с разположени в нея основна зала за провеждане на мероприятия (спортни, културни и др.) с капацитет 618 места, обслужващи помещения, съблекални, фитнес зала, зала за източни бойни изкуства, самбо, борба и бокс, зала с работилница и склад за колоездачи, складови помещения, санитарни възли, котелно и др. Осигурени са два вход- изхода за автомобили и са предвидени общо 77 паркоместа, в т.ч. 7 бр. за хора в неравностойно положение и 4 бр. паркоместа за автобуси.

Застроената площ на залата е 1710 м2.

Разгънатата застроена площ е 3190 м.

Вторият  мащабен проект е „Реконструкция на участък от съществуващ общински път LOV1140 през с. Орешак (ул. „Стара планина“). На 07.03.2023 г. беше проведена работна среща на терен с участието на строителя, строителния надзор и  представители на общинска администрация, на която бяха обсъдени редица въпроси, свързани с изпълнението на обекта. На 20.03.2023 г.  в 10:30 ч. предстои откриване на строителната площадка и започване на работа. Съгласно сключения договор,  срокът за изпълнение на обекта е 730 календарни дни.  Фирмата изпълнител е „Пътприбор“ ЕООД - гр. София.

Улица „Стара планина“ е част от общински път LOV1140 Орешак - Троянски манастир - Черни Осъм - м. Смесито - мах. Нешковци, участъкът предвиден за ремонт е 3,796 км. Площта на пътната настилка, която ще се ремонтира е 45 909 м². При ремонта на пътя ще се изградят две платна за движение и едно платно за паркиране с променлива ширина в зависимост от съществуващата ширина на пътя. Ще се ремонтира и тротоарната настилка с площ 17 537 м². Ще бъде изградена вело алея в зоната на тротоара с широчина от 1.20 м оформена с червени бетонови плочи и жълта маркировка. При ремонта в участъка от ул. „Данчо Василешки“ до Троянския манастир ще се подменят кабелите на уличното осветление и ще бъде изградена подземна тръбна мрежа.

За изпълнител на строително монтажните работи е избрана фирма „Пътприбор“ ООД - гр. София. Проектът за участък от км 0+000 до км 0+920 е изработен от фирма „Мости България“ ЕООД - гр. София, а проекта за участък от км 0+920 до км 3+796 е изработен от фирма „Лалев-ЛСЛ“ ЕООД - гр. Троян. За упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително монтажните работи е избрана фирма „Макрисия“ ЕООД -  гр. Варна.

Друг дългоочакван проект в града е „Изграждане паркинг в кв. 513 ( зад АИР)“. Община Троян има сключен договор за строителство с фирма „Парсек груп“ ЕООД.  През месец март започна разчистването на строителната площадка като първо беше премахната сграда - общинска собственост, попадаща в терена. С реализирането на проекта, ще бъдат осигурени нови 46 паркоместа в централната градска част. Срокът за реализиране на проекта е 240 календарни дни.

От 06.03.2023 г. започна работа по договора за ремонт на тротоарните настилки на територията на гр. Троян. Фирмата „Пътприбор“ ЕООД - гр. София, с която има сключен договор, стартира работа по ул. „Ангел Кънчев‘ и ул. „Симеон Велики“.  Следващите улици, по които ще продължи работата са ул. „Ген. Карцов“ и други по-малки участъци в града.

Същата фирма ще започне работа по изпълнение на текущите ремонти по улиците в града. Планираните обекти за годината са преасфалтиране на част от ул. „34-ти Троянски полк“, улица в кв. „Лъгът“, улица в мах. „Райковска“, част от улица Минко Радковски“ и други по-малки участъци в града.

Последна промяна: 09:32, 20 Март 2023
Разглеждания: 283

Бъдете информирани

Абонирайте се за нашия бюлетин!

Получавайте първи всички актуални новини, събития, обяви и съобщения от Община Троян.

Последвайте ни във Facebook